Sinds kort lijkt die historie niets meer waard

Foto: Levi Zoutendijk

Minister onderwerpt Joodse les-materiaal van NIK aan burgerschapstest.

“2019 is het jaar dat we sinds 25 jaar weer deze Middelburgse synagoge in zijn prachtige glorie in gebruik hebben. Deze synagoge functioneert sinds 25 jaar weer als synagoge maar het was 1705 toen deze muren werden opgetrokken. Sinds kort lijkt die historie niets meer waard.” 

NIK-secretaris Ruben Vis, greep de viering van het feit dat de enige sjoel van Zeeland 25 jaar geleden opnieuw in gebruik kon worden genomen, aan om aandacht te vragen voor het feit dat de overheid het NIK-lesmateriaal aan een burgerschapstest onderwerpt.

Vis wees op de twee stoelen in de Middelburgse sjoel met in de rugleuning drie wapens: het rijkswapen, het wapen van Middelburg en het wapen dat bestaat uit het rode schild, de leeuw met een bundel pijlen en een schild waarop de davidster. Vis: “Dit is het wapen dat ons ruim tweehonderd jaar geleden is verleend door de Staat der Nederlanden. Het NIK en haar Joodse Gemeenten dragen het wapen met trots als teken van het feit dat we erkend zijn als volstrekt geïntegreerde gemeenschap in de Nederlandse samenleving.”

Niets gevonden

Het NIK ondersteunt de Joodse Gemeenten onder meer met het aanbieden van lesmateriaal voor Joods onderwijs aan kinderen in Terneuzen, in Middelburg of in Zierikzee en overal elders in het land. Vis: “Hoe is het dan mogelijk dat onderwijsrechercheurs op ons af worden gestuurd, ons ondervragen, onze lesmappen in willen zien en uiteindelijk als ware het een huiszoeking constateren: ‘nee, we hebben niets gevonden’. U gaat ook niets vinden overheid – ons lesmateriaal is kosjer, het deugt, het bevat niets dat ingaat tegen burgerschap en de democratische rechtsstaat.”

U gaat ook niets vinden overheid – ons lesmateriaal is kosjer, het deugt, het bevat niets dat ingaat tegen burgerschap en de democratische rechtsstaat

Het NIK is plotseling onderwerp van onderzoek naar de vraag of ons lesmateriaal ‘leidt tot belemmeringen om aan de open Nederlandse samenleving deel te nemen, of indruist tegen het democratisch en rechtstatelijk bestel’. Doel van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is om ‘inzicht te krijgen in mogelijke negatieve effecten van deze scholing en hoe hiermee om te gaan’.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister begin 2019 zijn doel uiteen gezet: ‘een verkenning naar het aanbieden van informele scholing om te kijken of dit onderwijs anti-integratieve of antidemocratische elementen bevat of anti-rechtstatelijk is’. De minister zegt weliswaar een afbakening te hanteren. Kennelijk valt het NIK binnen die afbakening en dat is een schokkende conclusie.

“Wij zijn Nederland, wij zijn Zeeuwen, wij zijn Middelburgers, al 400 jaar. Vier eeuwen geleden zijn wij hier gekomen omdat dit een land was, anders dan andere landen, dat ons godsdienstvrijheid gunde. Sindsdien heeft de Joodse bevolking zich niet afgekeerd van de Nederlandse samenleving maar zij aan zij gestaan met iedereen die deze samenleving een goed hart toedraagt om de samenleving te versterken en om onze kinderen op te voeden opdat ook zij weer hun steentje kunnen bijdragen.
Het NIK is een waardengemeenschap die als zodanig al bijna vier eeuwen oud is en in de sjoel in Middelburg slechts de laatste 25 jaar ervan gedenkt. Mogen er nog 25 jaar en nog vierhonderd jaar aan bloeiende Joodse presentie volgen.”

Het onderzoek van de Nederlandse minister kwam ook aan de orde in een vergadering van de Europese Commissie. “Zeer zorgelijk”, was het oordeel van EU-antisemitismecoördinator Von Schnurbein. De vergadering werd geopend door de nieuwe president van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen. Zij benadrukte in haar toespraak “there would be no European culture without Jewish culture. And there would be no Europe without the Jewish people.” Daarmee lijkt het oogmerk van het Nederlandse onderzoek naar het lesmateriaal van het NIK op gespannen voet te staan.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   10-12-2019
Website: https://www.nik.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Sinds kort lijkt die historie niets meer waard"

Geef een reactie