Steeds grotere aantallen Joden komen thuis in Israël

Foto: Levi Zoutendijk

Israël is een immigratieland. Dit jaar kwamen twintig procent meer immigranten het land binnen dan vorig jaar. Het zijn niet alleen golven van Joden die terug­keren naar hun oude vaderland, ook grote aantallen gast­arbeiders en illegale immigranten bevolken het land.

De Staat Israël heeft ongeveer 3,3 miljoen immigranten opgenomen sinds zijn oprichting in 1948, toen hij slechts 806.000 inwoners had,. Na 1990 was 43,7 procent van alle immigranten afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie. Tientallen jaren voordat de Staat werd opgericht kwamen ook veel golven van Joodse immigratie uit het toenmalige Rusland.

De immigratie naar Israël (Aliyah) blijft in deze tijd relatief hoog. Vorig jaar stond Rusland weer aan de top van de landen waaruit de Joden emigreerden. In 2018 maakten 28.100 mensen aliyah, 6,6% meer dan in het jaar daarvoor. De meesten kwamen uit Rusland, gevolgd door Oekraïne, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Dit jaar kwamen tussen januari en oktober 27.300 olim (immigranten) naar Israël, 20% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Eenmaal hier is 85% van de immigranten tevreden met het leven hier, wat lager is dan bij de autochtone Israëliërs, waarvan 92% tevreden is. Het is even wennen aan het leven in de Joodse Staat.

Tegelijkertijd zijn er ook veel niet-Joodse immigranten die geen staatsburgerschap hebben, maar al jaren in het land wonen. Eind 2018 waren er 106.200 buitenlandse werknemers die legaal in Israël woonden, vooral sinds 2003. Het grootste deel van deze groep komt uit Thailand, de Filippijnen, India, Moldavië en China. Eind 2018 waren er ongeveer 58.000 illegale immigranten, waarvan de meeste uit Eritrea (71%) en Soedan (20%). Het afgelopen jaar was het eerste jaar waarin er geen nieuwe illegale immigranten een asielaanvraag indienden.

De immigratie naar Israël neemt natuurlijk toe als het slecht gaat met de Joden in het buitenland. Zo heeft het toenemende gewelddadige islamitische antisemitisme in Frankrijk de afgelopen jaren veel Joden ertoe aangezet, hun toevlucht te zoeken in Israël. Dat gebeurde ook in de Oekraïne als gevolg van de oorlog met Rusland.

In de Verenigde Staten is de situatie anders. Het antisemitisme neemt ook toe, je leest regelmatig over aanslagen, maar de Joden hebben nog steeds een relatief comfortabel leven. Desondanks neemt de Joodse immigratie vanuit de Verenigde Staten naar Israël toe. Dit is mede te danken aan het grote aantal van ruim zes miljoen Joden die er wonen, en het feit dat een groot deel van de Joden in Amerika orthodox is, en het leven in Israël voor hen veel voordelen heeft. Dan zijn er nog anderen die zeer gemotiveerd zijn door de mogelijkheid om te helpen bij het vervullen van bijbelse geboden en beloften met betrekking tot het hervestigen van dit land.

De immigratie uit de Arabische landen is zo goed als gestopt, vanwege het simpele feit dat er vandaag nauwelijks nog Joden wonen in de andere landen van het Midden-Oosten. Tussen 1948 en 1980 kwamen ongeveer 850.000 joden uit Arabische en islamitische landen naar Israël.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   20-12-2019
Auteur:  Michael Selutin
Website: https://messianieuws.nl/

– – – – –

 

Wees de eerste die reageert op "Steeds grotere aantallen Joden komen thuis in Israël"

Geef een reactie