Stond de tempel wel op de tempelberg?

Foto: Levi Zoutendijk

Veelal wordt aangenomen dat de beide vroegere tempels in Israel op de Tempelberg stonden. Maar is dat wel waar? Vorige maand werd hierover een nieuwe presentatie gegeven, die aanwezige rabbijnen zo raakte dat ze moesten huilen. Aldus een bericht van Israel Today.

Sinds de herovering van de stad Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 is er intensief onderzoek gedaan door de Joodse archeologen Benjamin Maser en Ernest Martin, en meer recent door Bob Cornuke. Alle drie toonden zij onomstotelijk aan dat de tempels niet op de huidige Tempelberg stonden, maar in de Stad van David. De Tempelberg zou ook te klein zijn voor het grote Romeinse garnizoen dat er gelegerd was en de tempel samen.

De Gihonbron

Een belangrijk bewijs voor de locatie van de tempel is de Gihonbron, die zich in de Stad van David bevindt. Koning David veroverde deze stad van de Jebusieten en vestigde er de Stad van David. Het was hier, en niet op de Tempelberg, dat hij de dorsvloer van Arauna kocht voor vijftig sikkel zilver (2 Samuel 24:24) om offers te brengen aan de Heere.

De Gihonbron is de enige bron in Jeruzalem met vers stromend water. Dat was een vereiste voor de priesterdienst (Leviticus 19). Opgravingen toonden ook een olijfpers in de stad van David. Olijfolie was nodig voor de zalving van de priesters. Verder werden er sleuven gevonden waarin het bloed van de geslachte dieren kon wegvloeien.
Een ander overtuigend bewijs voor het feit dat de tempel in de Stad van David stond, is dat archeoloog Eli Shukron er een gouden belletje vond. Exodus 28 zegt dat de hogepriester een mantel droeg met 72 gouden belletjes aan de onderkant van de zoom, afgewisseld met 72 granaatappelbelletjes.

Flavius Josephus

De archeologen weten zich gesteund door allerlei uitspraken van Flavius Josephus, die getuige was van de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus. Bovendien wijzen diverse Bijbelteksten ook in deze richting, onder meer Joël 3:17; Psalm 132:8 en 13; Psalm 9:11 en 2 Kronieken 3:1.

Ook Handelingen 21 is in dit verband veelzeggend. Paulus preekt er in de tempel en werd bijna door de Joden vermoord. De Romeinse soldaten daalden uit hun barakken via een trap naar de tempel af om hem te beschermen. Bovenaan de trap vroeg Paulus om met de mensen in het Hebreeuws te spreken. Toen namen de soldaten hem mee naar hun barakken.
Ook deze trappen zijn door de Joodse archeologen ontdekt, als verbinding tussen de tempel en het Romeinse fort. Volgens Josephus had het fort uitzicht op de tempel.

De overtuiging dat de tempel zich ooit op de Tempelberg bevond, is waarschijnlijk afkomstig uit 1099, toen de kruisvaarders de berg veroverden en op de Rotskoepel een kruis plaatsten in plaats van het islamitische halve maan-symbool. De paus verklaarde deze plaats daarna tot ‘Templum Domini’, tempel van God.

De consequenties van deze ‘ontdekkingen’ kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De herbouw van de tempel hoeft dan niet langer te worden uitgesteld tot de islamitische ‘heiligdommen’ op de Tempelberg weg zijn. Er zou nu aan kunnen worden begonnen.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   07-12-2019
Auteur:   Dirk van Genderen
Beeld:     www.bijbelseplaatsen.nl
Website: www.dirkvangenderen.nl

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Stond de tempel wel op de tempelberg?"

Geef een reactie