De wereld op zijn kop: VN-Mensenrechtenprijs voor Palestijnse terreurgroep

Foto: Levi Zoutendijk

In Israël is men woedend over het besluit van het jaarlijkse VN-forum voor Bedrijfsleven en Mensenrechten in Genève om een Mensenrechten- en Bedrijfsleven-prijs toe te kennen aan de Palestijnse organisatie Al-Haq, die zich actief inzet voor de boycot van de Staat Israël.

Al-Haq wordt geleid door Shawan Jabarin, voormalig lid van de terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Israël weigerde deel te nemen aan het evenement, en wees er op, dat de beslissing om de prijs aan Jabarin toe te kennen werd genomen door ‘mensen die zich goed bewust zijn van zijn vijandige houding tegenover Israël’.

In zijn verdraaide verklaring voor de controversiële beslissing, zei het toekenningscomité: ‘In de afgelopen jaren heeft Al-Haq gewerkt aan een baanbrekend plan en de aandacht gevestigd op de manier waarop sommige bedrijven in de bezette Palestijnse gebieden opereren, waaronder bedrijven die zaken doen met de Israëlische nederzettingen, die betrokken zijn bij mensen­rechten­schendingen en schendingen van het internationale humanitaire recht, in het bijzonder de Haagse Conventie en de Vierde Conventie van Genève.’

Het fonds, dat het geldbedrag ter beschikking stlt dat bij de prijs hoort, heeft een verdere uitleg gegeven, waardoor het de schuld voor de prijs ongelofelijk op Israël legt! ‘Al-Haq ontving de Mensen­rechten­prijs van de Franse regering in samenwerking met B’Tselem (een contro­versiële linkse Israëlische mensen­rechten­organisatie), en in reactie daarop publiceerde Israël dat de CEO van Al-Haq, Shawan Jabarin, lid was van de PFLP. Deze publicatie leidde tot bedreigingen tegen Al-Haq, waaronder meerdere doodsbedreigingen tegen CEO Jabarin en zijn vertegenwoordiger voor het Internationaal Strafhof’, gaf de woordvoerder van het fonds toe.

Meer pogingen om de gift van de VN aan Al-Haq te rechtvaardigen was onder andere de volgende langdradige reeks van verwarde feiten en realiteit om Israël nog meer de schuld te geven van de prijs die aan de terrorist werd toegekend. ‘Gezien het gewicht van de internationale juridische consensus met betrekking tot het illegale karakter van de nederzettingen zelf, en in de operaties en de verspreiding van de negatieve invloed op de mensenrechten die door hun handen (de Joden) wordt veroorzaakt, is het moeilijk zich voor te stellen dat een bedrijf kan deelnemen aan een geregistreerde activiteit op een manier die in overeenstemming is met de VN-richtlijnen (met betrekking tot het bedrijfsleven en de mensenrechten) en het internationale recht. Zo werkt Al-Haq, die zich inzet om internationale bedrijven te beletten om op zakelijk gebied met Israël samen te werken, daadwerkelijk aan de bevordering van de mensenrechten’, aldus de verwarrende, opruiende VN-verklaring.

Het toekenningscomité gaf veel vreemde voorbeelden van de boycot-activiteiten (die door de VN als mensen­rechten­activiteiten worden beschouwd?) van Al-Haq, waaronder:

♦ Al-Haq riep bedrijven op om zich terug te trekken uit het Jeruzalem lightrail project (wat zou hebben gezorgd voor gemakkelijk vervoer voor Palestijnen naar ziekenhuizen, markten, banen en meer) omdat de sneltram door gebieden van de stad rijdt die door de Palestijnen worden geclaimd. Al-Haq is erin geslaagd bedrijven te verhinderen een offerte te doen voor het lightrailproject. Tot de bedrijven die niet meededen aan de aanbe­steding, behoren het Canadese bedrijf Bombardier, de Franse bedrijven Alstom en Sistra, en het Duitse bedrijf Siemens.

♦ Publicatie van een Iers wetsontwerp voor het verbreken van contacten en economische activiteiten met bedrijven uit de bezette gebieden, waarbij de invoer van producten en diensten uit de Israëlische neder­zettingen in Ierland wordt verboden. (Het wets­voorstel is nooit aange­nomen).

♦ Verwijzing naar het Internationaal Strafhof tegen vermeende plundering van Palestijnse natuurlijke hulpbronnen door particuliere bedrijven, waaronder Israëlische bedrijven. (Gewoon weer een valse claim)

♦ Contact opnemen met de Nederlandse regering om te voorkomen dat honden door Nederlandse bedrijven naar de Israëlische veiligheidsdiensten worden geëxporteerd, in een poging te voorkomen dat ze worden gebruikt om ‘Palestijnse burgers aan te vallen’. (Zeker een prijs waardig! Wacht even, hoe zit het met de dierenrechten?!).

♦ Publicatie van een onjuist gebleken rapport, dat beweert dat Israël discrimineert bij de waterdistributie op de Westelijke Jordaanoever.

‘De toekenning van Mensenrechten- en Bedrijfsleven-prijzen door een officieel forum aan deze organisatie wijst op de tekortkomingen van een ‘verlichte’ VN,’ zei Maor Zemach, voorzitter van de organisatie GO Jeruzalem. ‘Het uitreiken van de prijs aan degenen die vernietigen en activisten die antisemieten zijn, schaadt het vermogen om een verstandige levensstijl te creëren met een welvarende economie en een normale levensstandaard. De VN bewijst opnieuw haar totale gebrek aan relevantie op het gebied van de mensen­rechten door het uitreiken van prijzen aan extremisten’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem zei in reactie daarop: ‘Dit is gewoon het zoveelste forum dat bekend staat om zijn vijandige benadering van Israël. Wij nemen niet deel aan de bijeenkomsten van het Forum vanwege zijn vijandige benadering van Israël, en wij verwerpen de geldigheid van de genoemde beslissing.’

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   08-12-2019
Auteur:   Yossi Aloni
Beeld:     Flash90
Website: http://www.israeltoday.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "De wereld op zijn kop: VN-Mensenrechtenprijs voor Palestijnse terreurgroep"

Geef een reactie