De ontwikkelingen in het Midden-Oosten houden Israëls vrienden bezig, maar ook haar vijanden. Iran, Hezbollah, IS en Hamas willen niets liever dan de Joodse staat van de kaart vegen. Waar loopt dit uiteindelijk op uit? De Bijbel leert dat Jeruzalem gemaakt zal worden ‘tot een bedwelmende beker voor alle volken en een steen die moeilijk te tillen is’ (Zach. 12:2-3).
Vandaag zien we voor onze ogen gebeuren dat er wordt toegewerkt naar een climax.

Het unieke van de Bijbel is dat we de profetieën hebben en daardoor weten we dat God de regie in handen heeft en gaat ingrijpen. Daarom is het belangrijk om onze kennis niet alleen te verzamelen vanuit de media, maar vooral vanuit de Bijbel zelf!

Op zaterdag 9 februari zal de Joodse gelovige Meno Kalisher aan de hand van Zacharia 12, 13 en 14 ingaan op de actualiteit en de toekomst van Israël. Deze eeuwenoude profetieën zijn actueler dan ooit tevoren! Meno is de zoon van de bekende Zwi Kalisher, een Holocaustoverlevende, die na veel strijd Jezus als zijn Messias vond. Als voorganger van een Messiaanse gemeente in Jeruzalem geeft hij veel onderwijs over Gods plan met Israël en in het bijzonder over het profetisch Woord.

De dag wordt geleid door Orlando Bottenbley. Tussendoor is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Behalve Meno zal ook Christian Stier van ‘Israël en de Bijbel’ vertellen over de praktijk van de bijbelverspreiding in het licht van de eindtijd. De stichting zet zich namelijk al bijna vijftig jaar in voor de wereldwijde verspreiding van Bijbels onder het Joodse volk en merkt dat er steeds meer openheid is voor het Evangelie.

Klik hier voor meer informatie.