Symboolpolitiek maakt godsdienstvrijheid kapot

Foto: Levi Zoutendijk

De Tweede Kamer buigt zich opnieuw over het ritueel en onbedwelmd slachten van dieren. Tijdens een hoorzitting is de inzet: definitief verbieden, of niet? Ja, zegt de Dierenbescherming. Nee, zeggen veel joden en moslims, die hechten aan hun geloof.

De Tweede Kamer buigt zich opnieuw over het onbedwelmd slachten volgens religieuze riten. Opnieuw, omdat de Partij voor de Dieren weer een wetsvoorstel heeft ingediend dat strekt tot een algeheel verbod. Net als in 2009 het geval was. Toen zette de Raad van State aan het begin van het wetgevingstraject het stoplicht op rood. De Tweede Kamer liep in meerderheid door, maar deed dat op basis van een amendement op het wetsvoorstel van VVD, D66, PvdA en GroenLinks.
De Eerste Kamer vond dat amendement vervolgens technisch niet uitvoerbaar, stemde het geamendeerde wetsvoorstel weg maar nam wel een motie aan van dezelfde vier partijen. Uit die motie kwam een convenant voort tussen overheid, de religieuze stromingen en de slachterijen dat sinds anderhalf jaar functioneert. Hiermee is er geen ander land in Europa waar het onbedwelmd slachten volgens religieuze riten met zoveel zorg en toezicht is omkleed als Nederland het geval is.

Klein aantal

Vorig jaar zijn er 32 duizend dieren onbedwelmd volgens religieuze riten geslacht. Dit is een fractie van de anderhalf miljoen onbedwelmd geslachte dieren waar de Partij voor de Dieren mee schermde en een nog veel kleinere fractie van de bijna twintig miljoen zoogdieren die jaarlijks in Nederland naar de slachterij gaan.
Het joodse slachten maakt van al deze getallen, met slechts enkele duizenden dieren een nog kleiner deel uit. Die dieren worden door een hooggekwalificeerde slachter geslacht, waarbij het bewustzijnsverlies nooit later dan na 40 seconden intreedt. Bij regulier of industrieel slachten is dit geen zekerheid.
Het debat over onbedwelmd slachten is geen debat over dierenwelzijn. Dat blijkt uit het minieme aantal dieren en uit het feit dat geen enkele andere slacht, noch de industriële slacht in Nederland, noch de slacht volgens religieuze riten elders in de wereld, zo zorgvuldig en met zoveel toezicht is omgeven als het onbedwelmd slachten in Nederland.
Partijen die dit wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren steunen uit dierenwelzijnsoverwegingen houden zichzelf en het electoraat voor de gek. Er wordt namelijk mee gesuggereerd dat het vlees dan uit landen komt waar het dierenwelzijn beter is gewaarborgd, en dat is niet zo.

Vrijheid

Joden en moslims zullen na aanvaarding van de nieuwe wet niet stoppen met koosjer of halal eten. Dit is namelijk een discussie over vrijheid.
Het joodse slachten bestaat in Nederland al vierhonderd jaar en is steeds verder gemoderniseerd. Ieders vrijheid is in dit land alleen maar toegenomen. Daar hebben we met elkaar hard voor gewerkt en soms ook hard voor gestreden.
Joodse Nederlanders zouden nooit naar hier zijn gekomen als ze hun godsdienst niet in vrijheid konden belijden. Koosjer slachten hoort daarbij. Aan dit wetsvoorstel toetsen joodse Nederlanders of ze hier nog welkom zijn. Of dat ze zich alleen joods mogen noemen, maar niet meer joods mogen zijn. Het is voor mij onwezenlijk om me te realiseren dat de Tweede Kamer voor de vraag staat of het onze vrijheid wil afpakken. Opnieuw.

Yaniv Reijzer is student Business Studies en bestuurslid van de joodse studentenvereniging.

Bron: https://www.nik.nl

 

Wees de eerste die reageert op "Symboolpolitiek maakt godsdienstvrijheid kapot"

Geef een reactie