Christocentrisme

Update belangrijkste protestant-christelijke dogma’s

Wat is de rode draad en de boodschap van het Nieuwe Testament? De Bijbel is echter niet geschreven vanuit zo’n achteraf benadering. Dat vergt interpretatie. Tegenwoordig gebeurt dat op een wetenschappelijke wijze; theologiseren. In het…


Isra‘Els hartland in beeld

Voor veel Joden en christenen is het grondgebied van de Staat Israël het Bijbelse Land. Dat is echter amper zo. Het overgrote deel van het beloofde Land valt buiten die Staat. Ook liggen de belangrijkste…