Isra‘Els hartland in beeld

Voor veel Joden en christenen is het grondgebied van de Staat Israël het Bijbelse Land. Dat is echter amper zo. Het overgrote deel van het beloofde Land valt buiten die Staat. Ook liggen de belangrijkste heilige plaatsen Sjechém, Sjiloh, Bejt-‘El, Bejt-Lechem en Chevron erbuiten. Family7 heeft echter in samenwerking met Christenen voor Israël een Bijbelstudieserie gemaakt op dvd hierover getiteld ‘Judea & Samaria’. Hoe is dit gedaan?

De aartsvaders woonden grotendeels in het bergland en daar voltrokken zich ook de belangrijkste gebeurtenissen uit Isra‘Els geschiedenis. Het werd ook als eerst verovert door Jozua en was het langst Isra‘Els eigendom.

Toch ligt dit bergland tegenwoordig grotendeels in ‘betwist gebied’ buiten Israëls officiële landsgrens van 1967. Dat is vreemd en opmerkelijk. Het heeft echter te maken met de sterk socialistische stempel van het oorspronkelijke zionisme en van de belangrijkste oprichters en pioniers. Zij waren antireligieus en streefden naar een gedeeld eigendomschap van het Land met Arabieren.

Vandaar dat vrome Joden aanvankelijk afstand hielden van de Joodse Staat. Sommige doen dat nog steeds. De belangrijkste reden: alleen de Messias zou het Land aan Isra‘El mogen geven. Toch hebben inmiddels de meeste rabbijnen vormen van religieus zionisme aanvaard.

Aanpak
Dolf van de Vegte was de gespreksleider van Family7 die samen met ds. Henk Poot Christenen voor Israël (CvI) op verschillende plaatsen in prachtig Bijbels bergland Gods woord openslaan. Op deze dvd staan 13 gesprekken, maar het eerste gesprek is een inleiding op het bergland en de verhouding van God tot Israël.

Centraal staat het boek Genesis, maar er is ook volop aandacht voor de huidige tijd. De studie is goed te volgen omdat de bestudeerde Bijbelteksten in beeld worden gebracht. Ook is het tempo niet te hoog. Zelfs mensen met weinig Bijbelkennis zouden het kunnen volgen.

De aartsvadersroute
In de serie wordt de route gevolgd die Abraham volgde toen hij het Beloofde Land doortrok, dus van noord naar zuid, van Sjechém naar Chevron. Op deze route liggen ook plaatsen waar andere geschiedenissen van de Bijbel plaatsvonden, zoals de droom van Ja’aqov in Bejt-‘El.

Evaluatie
Deze mooie, inspirerende dvd is niet alleen een interessante Bijbelstudieserie, maar ook een kennismaking met Isra‘Els bergland.

Deze Bijbelstudiereeks is niet onbevooroordeeld. CvI volgt immers traditionele Bijbeluitleg (Christocentrisch) en is pro-rabbinaal en Christenzionistisch. Poot komt verder ook met opmerkelijk speculatieve Bijbelinterpretaties die gebaseerd zijn op Joodse (diverse groeperingen) en Evangelische uitleggingen. Dat die verschillende uitleggingen een onderling strijdig denkkader hebben blijft onbesproken.

Ook bespreekt hij getallensymboliek, die natuurlijk precies ‘werkt’ voor een bepaald voorbeeld, maar dat het meestal niet ‘werkt’ in andere gevallen wordt natuurlijk niet genoemd.

De centrale vraag van deze Bijbelstudiereeks is echter belangrijk en de studies zijn inspirerend. Het biedt een goed vertrekpunt voor Bijbelkring en verdere studie. Het blijft echter een inleiding op het onderwerp, hoewel de gespreksleider diepe en rake punten opvoert.


Judea & Samaria. 13 gesprekken met ds. Henk Poot. 3 DVDs. 2017, Christenen voor Israël. Distributie: NEEMA Media B.V., c.325 min., € 14,99, ISBN: 9789492189813.

Wees de eerste die reageert op "Isra‘Els hartland in beeld"

Geef een reactie