leger

Geloven en het leger

Mogen gelovigen wel dienen in een leger en oorlogvoeren? In de Tenach (het Oude Testament) komt dit voor van wat betreft Isra‘Eliem, maar in de Nieuwe Verbondsgeschriften wordt het bijna nergens genoemd. Wijst dat op…