muziekvideo


Muziekvideo: Jakob ‘ontsteelt’ Esau de zegen

Terwijl we in de shabbatslezingen vernemen, hoe Jakob de zegen en het eerstgeboorterecht krijgt, zoals de Here God heeft beloofd, kijken we in deze video naar een musical-achtige uitbeelding daarvan voor kinderen. De tekst van…


Muziekvideo: Shomer HaBrit, Hoeder van het Verbond

Tijdens het afgelopen Loofhuttenfeest werd in Jeruzalem de Bijbel tot leven gebracht door dans en zang in de musical ‘The Guardian of the Covenant’, de Hoeder van het Verbond, die de kijkers wil meenemen naar…


Muziekvideo: Gebed ‘Onze Vader’ in het Hebreeuws

Terwijl het in de Shabbatslezingen gaat over de voorbede van Abraham voor de rechtvaardigen in de stad Sodom, mag u vandaag luisteren naar een Hebreeuwse vertaling van Jezus’ gebed, het ‘Onze Vader’. Volgens de informatie…


Muziekvideo: Aliya-lied ‘Ich Fuhr Aheim’

De parasha-lezing van de reis van Abram en Sara uit Haran naar Kana’an, hun ‘Aliya’, bepaalde de datum van Aliyadag. Een oud Jiddisch Aliyalied, uit 1932, draagt als titel Ich Fuhr Aheim, en is geschreven…


Muziekvideo: Messiaanse musical Noach’s Ark

De geschiedenis van Noach inspireerde de Messianic Jewish Alliance of Israel tot het schrijven en opvoeren van de musical Noach’s Ark. Hij is bedoeld om kinderen en volwassenen te versterken en uit te dagen in…


Muziekvideo: Messiaans geloofslied bij Simchat Torah

Tijdens een feestelijke Simchat Torah (Vreugde der Wet)-optocht in Tel Aviv in 2012 werd het lied Ani Ma’amin, ‘Ik Geloof’, waaruit een harts­tochtelijk verlangen naar de komst van de Messias klinkt, enthousiast gezongen. Dit lied,…