Wijden


Parasjah ‘Émor – Zeg (tot de kohaniem)

Deze sidra‘ (Lv 21-24) behandelt eerst de speciale wijdingsbepalingen voor de kohaniem. Daarna de (verdere) bepalingen voor het functioneren van het heiligdom en de Mozaïsche rechtspraak. Kortom, al de zaken waarvoor de kohaniem (priesters) verantwoordelijk…


Parasjah Qedosjiem – Gewijdenen (zijn jullie)

Deze sidra‘ (Lv 19-20) laat zien wat het in de praktijk betekende om aan God gewijd te zijn en door Hem geheiligd te worden; zich van het heidendom afkeren en volgens Gods manier gaan leven….