Tamar, de stoutmoedige

Met één hand zorgt ze dat de sluier goed voor haar gezicht blijft. Haar vingers knijpen zo hard in de stof dat ze verkrampen. Ze tuurt tegen de zon in om te zien of hij er aan komt. Hij móet hier langskomen, een andere weg naar Timna is er niet. Haar hart klopt in haar keel: zal hij haar herkennen?

Haar gedachten gaan naar de tijd dat ze in zijn huis woonde en naar Er, zijn zoon en haar eerste man. Daarna gaan ze vanzelf naar Onan, die na de dood van Er bij haar een kind moest verwekken, maar dat vertikte. Ze huivert als ze denkt aan zijn lach wanneer het niet lukte om haar frustratie te verbergen. Nadat ook hij gestorven was, was ze terug gegaan naar het huis van haar vader. Zogenaamd om te wachten tot Juda’s jongste zoon oud genoeg was om te trouwen.
Ze zucht. De meeste vrouwen van haar leeftijd zijn al lang moeder. Zonder kinderen is ze niemand. Als haar vader sterft, wacht haar de bedelstaf. Ze klemt haar kaken op elkaar – dat zal niet gebeuren.
Haar blik fixeert zich op de mannen die over de weg lopen en haar hart slaat een slag over als ze hem herkent. Juda’s hand omknelt de staf en ze herkent hem aan de rechte rug en zijn grote stappen. Hij was nooit van plan geweest zijn jongste zoon aan haar te geven.
Zacht prevelt ze: “O Eeuwige, laat het Uw wil zijn dat ik dit huis niet leeg verlaat.”

 

De Eeuwige lijkt Tamars stoutmoedige actie te zegenen, want ze raakt zwanger van Juda. Volgens sommige rabbijnen was ze nog maagd, aangezien de zonen van Juda nooit gemeenschap met haar hebben gehad.

Drie maanden zijn voorbij gegaan als Juda verneemt dat zijn schoondochter een kind bij zich draagt. Als familiehoofd reageert hij rechtlijnig met: “Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden!” (Vers 24)
Dit is een straf die normaliter voor dochters van priesters geldt wanneer ze zich schuldig maken aan hoererij. Volgens rabbi Rashie was Tamar de dochter van Shem, een priester.

Schande

Terwijl Tamar de stad uitgeleid wordt om verbrand te worden, stuurt ze een bode naar Juda met het onderpand dat hij aan haar gegeven had voor hij met haar sliep: de ring, staf en snoeren. Na hoe Juda haar in het verleden heeft behandeld, zou het begrijpelijk zijn geweest als Tamar vrij direct had laten zeggen dat hij de vader van haar kind is. Ook al zou Juda daarmee te schande komen te staan.

Na de dood van zijn tweede zoon Onan had Juda namelijk een keuze ten aanzien van Tamar: óf hij liet haar vrij waardoor ze opnieuw kon trouwen óf hij gaf haar zijn jongste zoon in een leviraatshuwelijk óf hij nam zelf de leviraatsplicht op zich. Juda doet niets van dit alles. Hij stuurt haar terug naar haar vader waar ze als weduwe verder moet leven tot zijn jongste zoon oud  genoeg is om te trouwen. Tenminste, dat zegt hij.

Loyaal

Opmerkelijk genoeg laat Tamar de boodschapper zeggen: ‘Van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger.’ Ondanks hoe Juda haar in het verleden heeft behandeld, legt Tamar haar leven en het leven van haar ongeboren kind in zijn handen. Haar loyaliteit aan Juda’s familie is meer dan bijzonder en getuigt van grote moed.

Hierdoor staat Juda weer voor een keuze. Erkent hij dat hij de vader is van haar kind? Of kiest hij ervoor net te doen alsof hij van niets weet waardoor hem de schande bespaard wordt?  Dan zal Tamar sterven en kan hij gewoon door met zijn leven.

Juda neemt zijn verantwoordelijkheid en de schande die daarbij hoort. Volgens de rabbijnen laat hij met deze handeling zien dat hij het waard is om alle letters van de Godsnaam in zijn naam te dragen. Juda’s reactie op de boodschap van Tamar is: “Zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb.”

Dubbele zegen

Later baart Tamar twee jongens, een dubbele zegen. Eerst steekt Zerah zijn hand naar buiten en hij krijgt een rode draad om zijn pols, maar dan baant Perez zich er langs en wordt als eerste geboren.
Jaren later, als Boaz Ruth tot vrouw neemt, ontvangt hij de volgende zegening: Moge uw huis worden als het huis van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal. (Ruth 4:12)

Hadden ze toen al in de gaten hoe enorm rijk deze zegening is? Uit Perez kwam koning David voort, evenals onze Messias: Yeshua.

 

Voor de fans van Girls in Trouble Music: ze hebben ook een lied gemaakt over Tamar. Het is hier te luisteren.

 

Wees de eerste die reageert op "Tamar, de stoutmoedige"

Geef een reactie