Terugkeer uit ballingschap, het grote teken van onze tijd

Foto: Levi Zoutendijk

De allereerste regel van het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader, benadrukt dat God belang hecht aan het grote teken van onze tijd – de terugkeer van de Joden naar hun oude land en het herstel van Israël als natiestaat.

Uit de Schrift wordt al lang begrepen dat christelijke steun voor de Joodse Aliyah (immigratie naar Israël) wordt verwacht, maar naar de mening van de gewaardeerde theoloog Dr. Fred Wright is het absoluut fundamenteel. Hij schreef hierover het boek ‘A Banner to the Nations, a ripping read charting 30 years of Christian Sponsored Aliyah’.

Dit, zegt hij, komt omdat de openingsbede van het Onze Vader – dat door miljoenen christenen wereldwijd regelmatig herhaald wordt – zich onder andere sterk richt op de terugkeer van de ballingen. ‘Geheiligd zij uw naam’ – of ‘moge uw naam geheiligd worden’ in modernere versies – is duidelijk de prioriteit van onze Heer.

Dr. Wright wijst erop dat er slechts één gedeelte van de Schrift is, dat uitlegt hoe de naam van de Heer geheiligd kan worden, en het staat in een gedeelte uit Ezechiël hoofdstuk 36, vanaf vers 16, waar in de Hebreeuwse Bijbel de titel Kidoesh haShem (De heiliging van Gods Heilige Naam) boven staat.

De Joodse ballingschap is een gevolg van hun rebellie tegen God, wiens heilige naam voortdurend wordt ontheiligd terwijl zij in ballingschap in het buitenland verblijven, ‘want er werd van hen gezegd: ‘Deze [mensen] zijn het volk van de HEERE, en [toch] zijn zij uit Zijn land vertrokken’. (:20).
Het is dus uit zorg voor zijn heilige naam, die zij door hun ballingschap hebben ontheiligd (een woord dat vijf keer wordt gebruikt in dit korte gedeelte), dat de Heer hen terug zal brengen (vv24-26).

Natuurlijk is het ook waar dat God wil dat zijn naam in alle opzichten wordt geheiligd. Toch zegt de Heer in dit gedeelte 14 keer ‘Ik wil’ met betrekking tot het nut van de terugkeer van de Joden in hun oude vaderland – niet alleen voor zijn volk, maar voor iedereen, ook voor zijn eigen goede naam; zelfs het desolate land zou bloeien als een roos.

Hun terugkeer zou ook hun nationale redding en de komst van hun Messias versnellen (Zacharia 12:10, Romeinen 11:26, Openbaring 1:7) en de kerk zou profiteren van de rijkdom van haar Hebreeuwse erfgoed (Romeinen 11:11). Kortom, Aliyah is het laatste grote teken voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus (Matteüs 24:32 e.v., Lucas 21:24).

De terugkeer van de ballingen van de vier hoeken van de aarde is natuurlijk een vervulling van vele Bijbelse profetieën, waardoor de betrouwbaarheid van de Schrift wordt bevestigd, en is een ‘banier voor de volken’ van de naderende heerschappij van God door de Joodse Messias. (Jesaja 11:12)

San Remo conferentie
En dus, hoewel de moderne natiestaat Israël door velen (inclusief christenen) kan worden gezien als een irrelevante politieke kwestie die vermeden moet worden, is het in feite het tegenovergestelde.
Het is het grootste teken van onze tijd, niet alleen bevestigd door de Schrift (Genesis 15.18 e.v., Jesaja 43.5 e.v.), maar ook door het Verdrag van San Remo uit 1920, toen de grote mogendheden, die de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog vertegenwoordigden, de Balfour-verklaring van Groot-Brittannië van 1917 ratificeerden, waarin dit land beloofde alles te doen wat in zijn macht lag om voor het Joodse volk een thuis te realiseren in hun oude land.

Het recht op het grondgebied, dat toen bekend stond als Palestina, werd zo volgens het internationale recht doorgegeven aan de Joden, een feit dat door veel politici en media van vandaag gemakshalve wordt vergeten of genegeerd.

Terwijl ik schrijf, zijn de voorbereidingen in volle gang om in april aanstaande het eeuwfeest te vieren van dit historische verdrag, dat door de Britse premier David Lloyd George en anderen aan de prachtige Italiaanse Rivièra is ondertekend. En de gelegenheid zal worden aangegrepen om Groot-Brittannië en andere landen te herinneren aan hun grote verantwoordelijkheid om hun verplichtingen aan Gods uitverkoren volk na te komen. (In een schokkend zwichten voor Arabische dreige­menten brak Groot-Brittannië later zijn belofte).

In een tijd van nationale crisis in Groot-Brittannië moeten we zeker speciale aandacht besteden aan de waar­schuwing van Jesaja: ‘Jesaja 60:12 ‘Want het volk en het koninkrijk die u [Israël] niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden’. (Jesaja 60,12).

Dus denk eraan, wanneer je bidt ‘Geheiligd zij uw naam’, dat je ook pleit voor de terugkeer van de ballingen, zodat Gods reputatie niet langer ontheiligd zal worden. En dit grote fenomeen zal de weg vrijmaken voor zijn koninkrijk in de toekomst!

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen; Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   03-10-2019
Auteur:  Charles Gardner
Beeld:    Flash90
Website: http://www.israeltoday.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Terugkeer uit ballingschap, het grote teken van onze tijd"

Geef een reactie