De tien ontzagwekkende dagen tot Grote Verzoendag

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

We leven toe naar een bijzondere dag, de tiende van de zevende maand.

De tien dagen tussen Dag van de Shofar, Yom Teruah of ook wel Rosh Hashanah genoemd, en Yom Kipuriem (Dag van de Verzoeningen) heten de ‘ontzagwekkende dagen’ – hajamiem ha’noraiem.

Er is op Gods kalender duidelijk een verband te zien tussen de 10e van de eerste maand en de 10e van de zevende maand. In het voorjaar moest, toen het volk nog in slavernij in Egypte verkeerde, op de 10e van de eerste maand, Aviv (אביב), een lam van beneden het jaar in huis genomen worden en vier dagen later werd het dier geslacht, het bloed aan de deurposten gestreken en dat bloed gold als een teken van ‘bevrijding’, Jeshua…

De doodsengel zou niet het huis binnengaan, staat er. Op de 10e van de zevende maand werd er ook een ram geslacht en ter verzoening van uitgesproken schulden werd de zondebok de woestijn ingestuurd. Dat herdenken we tijdens de Verzoendag. Is dat ook voor nu?

Wel… in Leviticus 23 staat dat het een instelling voor Israel is voor eeuwig. Ieder die zich verbonden weet met Israel, of zeker ook met de Meshiach van Israel, mag dit bijzondere feest zeker gedenken want het is goed om collectief, als familie, als volk, als wereld jaarlijks gezamenlijk stil te staan bij ons handelen en denken. Ook elkaar vergeven en ruzies bijleggen om dan pas te kunnen opgaan naar het huis van Adonai.

Landen hebben zo hun jaarlijkse nationale gedenkdag, zoals Nederland op 4 mei en Israel heeft ze ook, maar de Bijbelse Gedenkdagen worden wel eens achteloos aan de kant geschoven terwijl deze juist zo diepzinnig en doeltreffend zijn.

Chatimah tova – dat we allen opgeschreven mogen worden voor een goed jaar.

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël.

Wees de eerste die reageert op "De tien ontzagwekkende dagen tot Grote Verzoendag"

Geef een reactie