Unieke cursussen Hebreeuws en Talmoed

Bij Museum Sjoel Elburg starten eind september twee unieke cursussen: over de literatuur van de Hebreeuwse Bijbel en over de Talmoed.

De cursus over de Hebreeuwse Bijbel gaat over de literatuur van de Hebreeuwse Bijbel – het Oude Testament. In het bijzonder zullen de zeer gevarieerde tekstvormen en uiteenlopende literatuursoorten die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen aan de orde worden gesteld. Zo wordt uitvoerig ingegaan op de Hebreeuwse poëzie, de kenmerken en eigenschappen hiervan, zoals dit onder meer in de Bijbelboeken Psalmen, Hooglied, Klaagliederen en Spreuken voorkomt. Dichterlijke stijlvormen, beelden en uitdrukkingen zullen hierbij worden behandeld. Behalve poëzie in de Bijbel wordt kennisgemaakt met tekstsoorten zoals wetsteksten, profetische teksten, vertellingen, historische teksten en wijsheidsteksten.

De Thora is aan Mozes op de Sinaï gegeven. De Thora is gegeven in twee vormen, zo wil de Joodse traditie: geschreven en mondeling. De geschreven Thora vinden we in de Tenach, die in christelijke kring Oude Testament heet. De Thora is óf een onderdeel van de Tenach, de eerste vijf Bijbelboeken, óf duidt de gehele Tenach aan. In het laatste geval geeft de term aan wat God met de gehele Tenach bedoelt: onderwijs, aanduiding van een levensweg. Toch kan Thora nog breder worden opgevat. Dan betrekken we ook de mondelinge overlevering erbij, die uitloopt in de Misjna en de Talmoed. Het jodendom is op beide gebaseerd. Het hart vormt ongetwijfeld de schriftelijke overlevering. Een belangrijke vraag bij de Tenach is echter hoe die in verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden ‘gedaan’ moet worden of in de praktijk moet worden gebracht. Op dit praktische ligt de nadruk. Jodendom beoogt geen leer te zijn, maar ‘een manier van leven’. Het geeft een levensweg aan, zoals ook in het Nieuwe Testament de volgelingen van Jezus ‘mensen van de weg’ genoemd worden. Wie de verhouding van de Tenach tot de Talmoed beziet, kan deze als volgt beschrijven: de Tenach is het klassieke, gezaghebbende en meest invloedrijke deel van het jodendom. De Talmoed is de bril waardoor het historische jodendom zijn Bijbel heeft gelezen en leest. Anders: de mondelinge leer geeft weer hoe de Thora of schriftelijke leer voor de praktijk van het dagelijkse leven geïnterpreteerd wordt. We zien een parallel bij het christendom: het Nieuwe Testament is de bril waardoor het Oude Testament werd en wordt gelezen.

Bron: https://sjoelelburg.nl/cursussen-literatuur-van-de-hebreeuwse-bijbel-en-talmoed/

 

Wees de eerste die reageert op "Unieke cursussen Hebreeuws en Talmoed"

Geef een reactie