Update Midden-Oosten: christelijke leiders bezoeken president Egypte en 100 jaar ‘Balfour’

Rembrandt

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week uit het Midden-Oosten, geselecteerd door Dirk van Genderen.

Historische ontmoeting in Caïro

Afgelopen week had de Egyptische president Sisi in zijn presidentiële paleis een ontmoeting met twaalf Amerikaanse evangelische leiders. Ze spraken met hem over de strijd tegen IS, de kansen op vrede tussen Israel en de Arabische wereld en de situatie van de christenen in Egypte en elders in het Midden-Oosten. Ook de directeur van de Egyptische Geheime dienst was aanwezig, evenals Andrea Zaki, de leider van de Protestantse Kerken in Egypte. Zaki noemde de samenkomst ‘profetisch’, mede met het oog op de toekomst van Egypte zoals de profeet Jesaja die schetst, onder meer in hoofdstuk 19. De Heere noemt daar Egypte: ‘Mijn volk’. Vers 21 zegt dat de Egyptenaren op een dag de HEERE zullen kennen. ‘Zij zullen zich tot de Heere bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen’ (vers 22).
‘De kerk in Egypte groeit,’ stelt Zaki. ‘Wij vertrouwen op God en Hij bouwt hier Zijn gemeente. We zetten ons in voor vrede en nodigen mensen uit om tot Jezus te komen.’

Drie uur

Nooit eerder is er in Egypte zo’n ontmoeting geweest, die maar liefst drie uur duurde en was georganiseerd door Joel Rosenberg. Hij is een bekende christelijke auteur en kenner van het Midden-Oosten, die in Jeruzalem woont. Begin dit jaar was Rosenberg aanwezig bij een ontmoeting die Sisi had in Washington met Midden-Oosten experts, leiders van Joodse organisaties en politici.
Rosenberg vertelt dat president Sisi aangaf dat hij wil bouwen op de nalatenschap van voormalig president Sadat, de Egyptische leider, die in 1978 een vredesverdrag met Israel ondertekende en dat later betaalde met zijn leven. ‘Sisi hoopt dat ook andere Arabische landen vrede met Israel zullen sluiten. Hij steunt de initiatieven van de Amerikaanse president Trump om tot een overeenkomst tussen Israel en de Palestijnen te komen.’


De ontmoeting van de Amerikaanse christelijke leiders met president Sisi in zijn paleis in Caïro.

President Sisi vraagt om gebed

Na afloop van de ontmoeting vroegen de christelijke leiders om gebed voor de kerk in Egypte, om bescherming van de christenen in Egypte en in het hele Midden-Oosten, waar velen van hen worden vervolgd. ‘Bid elke week voor hen.’
Heel bijzonder was het dat de Egyptische president Sisi om gebed voor zichzelf vroeg. ‘Alstublieft, bid voor mij, bid voor Egypte, omdat we ons hier middenin een strijd bevinden.’
Joel Rosenberg merkt nog op: ‘Dit is een zeldzaam moment in de geschiedenis, waarop God het zo leidt dat volgelingen van Jezus Christus relaties mogen bouwen met wereldleiders om ambassadeurs van Christus te zijn. Het is zoals 2 Korinthe 5:20 het zegt, dat we gezanten namens Christus mogen zijn. (Bron: Joel Rosenberg, CBN)

100 jaar na de Balfour Verklaring

Afgelopen donderdag, 2 november, was het 100 jaar geleden dat de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Balfour, de zogenaamde ‘Balfour Declaration’ publiceerde. Groot-Brittannië verklaarde zich bereid een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina (Eretz Israel) op te richten. Het oorspronkelijke gebied dat hij voorstelde, was echter veel groter dan wat het later werd. Het omvatte heel het huidige Israel, inclusief Gaza, Judea en Samaria en het huidige Jordanië.

Hier moet ook genoemd worden dat het de verovering van Beersheba op het Ottomaanse Rijk was, die de deur opende voor de nieuwe Joodse staat. Het was een eenheid van honderd Australische en Nieuw-Zeelandse militairen, onder leiding van de Britten, die deze overwinning in een strijd van 58 minuten boekten. Dit gevecht kostte 31 Australiërs en 8 Nieuw-Zeelanders het leven.
De naam van de Britse militaire leider Edmund Allenby is voor altijd verbonden met deze overwinning. Hij gaf al zijn militairen een Bijbel en vaak werd hij op z’n knieën gevonden. Dan zocht de diepgelovige Allenby naar Gods leiding.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Update Midden-Oosten: christelijke leiders bezoeken president Egypte en 100 jaar ‘Balfour’"

Geef een reactie