Update Midden-Oosten: Joods-christelijke partij in Israel, pittige middag voor een messiaanse Jood in Jeruzalem, en een Arabische historicus doet opmerkelijke uitspraken over Palestijen

Foto: Levi Zoutendijk

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in het Midden-Oosten.

Nieuwe Joods-christelijke partij in Israel

Bij de volgende verkiezingen in Israel kan er voor het eerst op een Joods-christelijke politieke partij worden gestemd: de BibleBloc Partij. De partij is opgericht door Dennis Avi Lipkin. ‘Het is ons doel om de Joods-christelijke alliantie te promoten,’ aldus Lipkin. ‘Tweeduizend jaar haatten Joden en christenen elkaar. Nu Israel ernstig wordt bedreigd door islamitische terreur, hebben we een partij nodig waarin Joden en christenen samenwerken.’

Op de kiezerslijst zullen Joden en christenen elkaar afwisselen. ‘Het Bijbelse Blok zal iedereen beschermen die in de Bijbel gelooft en is tegen de etnische zuivering van het land van Israel van Joden en christenen.’ (Bron: Breaking Christian News)

Een bijzondere dag in Jeruzalem…

Al verscheidene jaren ‘volg’ ik via internet de Joodse Messiasbelijdende Bijbelleraar, commentator, schrijver en spreker Michael Brown. Afgelopen week maakte hij iets bijzonders mee in Jeruzalem.

‘Met een klein team was ik in Jeruzalem om filmopnamen te maken voor ‘Christian TV’. Sommige mensen daar waren heel religieus, anderen seculier. Ik wilde graag religieuze Joden interviewen en hen in contact brengen met lokale gelovigen. Al snel begonnen sommige religieuze Joden naar ons te roepen: ‘Zendelingen’. We besloten maar te stoppen met de opnamen, om te voorkomen dat het uit de hand zou lopen.’

‘Toen we stilletjes wilden vertrekken, werden we achtervolgd en riep één van hen opnieuw: ‘Zendelingen’. Er kwamen steeds meer ultraorthodoxe Joden op ons af. Ik besloot van de gelegenheid gebruik te maken om mijn geloof met hen te delen en vertelde hun: “Ik geloof in Yeshua (Jezus) en ja, ik ben een Jood”.

Aan de aanwezigen, van wie de meesten niet religieus waren, vroeg ik of het illegaal is om in Jezus te geloven en in de openlucht te preken. Ze vertelden mij dat dat niet illegaal is.’

‘Wat de ultraorthodoxen betreft die tegen me schreeuwden, moet je de dingen vanuit hun perspectief bekijken. In hun literatuur lezen ze over Jezus dat Hij een bedrieger is, Die wonderen deed door magische kracht. Zij geloven dat Hij de mensen wegtrekt bij de ware God vandaan. En zij associëren Hem direct met de Holocaust en met het Joodse lijden door de eeuwen heen. Daarom riep één van hen: “Wij geloven niet in Yeshua,” waarna hij op de grond spuugde.

En in hun ogen was ik nog erger. Ik was niet alleen een zendeling, maar ook een fraudeur omdat ik ook nog claimde Jood te zijn. Mijn hart ging uit naar deze mensen.’

‘Op een gegeven moment arriveerde de politie, die mij en de orthodoxe Jood die mij beschuldigde, meenam naar het politiebureau. In stilte bad ik tot God en dankte Hem voor deze speciale dag. Ik bad ook voor mijn aanklager.
Aan mij werd gevraagd of ik een zendeling was. Toen duidelijk was dat ik in Jezus geloof en mijn geloof met mijn volk wil delen, reageerde de politie: “Dat is oké. Zendelingen zijn goed”.’ (Bron: Charisma News)

‘Er is nooit een Palestijns volk/land geweest’

De volgende bijzondere uitspraken van Palestijnse ‘deskundigen’ wil ik u graag doorgeven.

‘Voor de Balfour Verklaring, toen het Ottomaanse Rijk (1517-1917) eindigde, bestonden er geen Palestijnse politieke grenzen zoals wij die nu kennen. Er bestond geen Palestijns volk, met een politieke identiteit, zoals wij die nu kennen,’ aldus de Arabische historicus Abd Al-Ghani. Hij stelde dit in een tv-uitzending van de Palestijnse Autoriteit, vorig jaar november.

In maart 2012 stelde de Hamas-minister Fathi Hammad van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, op Al-Hekma TV: ‘Broeders, de helft van de Palestijnen is Egyptenaar en de andere helft is afkomstig uit Saoedi-Arabië.’

Dit is de reden dat er in het Palestijnse Nationale Museum geen historische Palestijnse kunstvoorwerpen te vinden zijn. (Bron: United with Israel)

Blijf bidden voor Noord-Korea

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump deze week de top met Noord-Korea afzegde, doet Noord-Korea – daar lijkt het althans op – er veel aan om die top alsnog te laten plaatsvinden. Dat bleek uit een officiële reactie van Noord-Korea op de afzegging door Amerika. Dat bleek vandaag ook uit nieuwe ontmoeting tussen de leiders van de beide Korea’s.

Een vorige keer schreef ik u al dat ik geloof dat er een geestelijke strijd woedt om Noord-Korea. Laten we blijven bidden voor verandering in Noord-Korea, om bekering van Kim Jong-un en om vrijheid voor het volk en voor de Noord-Koreaanse christenen.

Wellicht doet u mee aan de Nacht van Gebed, volgende week vrijdag 1 juni op zaterdag 2 juni. Laten we ook dan onze gezamenlijke gebeden voor Noord-Korea verheffen tot de Heere in de hemel en veel van Hem verwachten.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Update Midden-Oosten: Joods-christelijke partij in Israel, pittige middag voor een messiaanse Jood in Jeruzalem, en een Arabische historicus doet opmerkelijke uitspraken over Palestijen"

Geef een reactie