Update Midden-Oosten: strijd om Syrië woedt voort, Israëlische journalist aangevallen in Berlijn en onderzoek naar antisemitisme in Europa

Foto: Levi Zoutendijk

Opmerkelijk nieuws van de afgelopen week in Israël en het Midden-Oosten.

Strijd om Syrië woedt voort
Terwijl in het Westen alle aandacht de afgelopen week was gevestigd op het opgelaaide conflict tussen Rusland en Oekraïne, verstevigde Rusland in sneltreinvaart z’n militaire grip op Syrië door geavanceerde S-300 en S-400 raketafweersystemen te plaatsen, meldt de Jerusalem Post. Daardoor wordt het voor Israel en Amerika veel moeilijker om nog boven Syrië in actie te komen. Toch voerde Israel in de nacht van donderdag op vrijdag nog zeer omvangrijke en zware aanvallen uit op diverse plaatsen in Syrië, meldt Debka, vermoedelijk op bases van Iran, Hezbollah en Syrië.

Israëlische journalist aangevallen in Berlijn
Antonia Yamin, de verslaggever van ‘Kan’, Israëls publieke zender, werd in Berlijn aangevallen door verscheidene mannen. Een van hen wierp zelfs vuurwerk naar haar. Antonia is er vast van overtuigd dat ze werd aangevallen omdat ze Hebreeuws sprak. ‘De aanvallers zouden immigranten zijn,’ volgens een Duits rapport, dat werd geciteerd in de Times of Israel.

De helft van Joden in Nederland verbergt identiteit
Uit een onderzoek van het tv-programma EenVandaag, in samenwerking met het Centraal Joods Overleg (CJO) en JMW Joodswelzijn onder 557 Joden in Nederland, blijkt dat de helft van de ondervraagden (47 procent) zich niet vrij voelt om in Nederland openlijk Joods te zijn. Ze geven aan dat anti-Joodse gevoelens overal aanwezig zijn, op internet (82 procent), in de nieuwsmedia (59 procent) en op straat (52 procent).

Eén op de drie Joden in Nederland zegt wel eens te zijn uitgescholden. ‘Jood’ is een scheldwoord geworden,’ stelt iemand. Eén op de tien heeft geweld meegemaakt. Bijna de helft van de ondervraagden past hun kleding wel eens aan om te voorkomen dat ze als Jood worden herkend, door bijvoorbeeld een pet over hun keppeltje te dragen.

Dit zijn schokkende cijfers, die nog eens worden bevestigd door een onderzoek dat de Amerikaanse mediaorganisatie CNN deed onder 7000 Europeanen naar antisemitisme in Europa. Daaruit blijkt dat één op de vier Europeanen vindt dat Joden te veel invloed hebben in oorlogen en conflicten wereldwijd. Hoe verzin je het? En één op de vijf Europeanen vindt dat Joden te veel invloed hebben in de media en in de politiek, wereldwijd.

Eén op de drie Europeanen zegt weinig tot geen kennis te hebben over de Holocaust en de moord op zes miljoen Joden door het naziregime. Twee op de drie ondervraagden geeft aan het belangrijk te vinden dat de herinnering aan de Holocaust levend blijft, om te voorkomen dat zoiets ooit weer gebeurt.

Na Amerika nu ook Brazilië
In Brazilië zie je eenzelfde ontwikkeling als in Amerika als het de houding ten opzichte van Israel betreft. Dat is best een opvallende ontwikkeling. In Amerika was het president Trump die de Amerikaanse ambassade in Israel naar Jeruzalem verplaatste. De Braziliaanse president Bolsonaro, die vanaf januari in functie is, gaat hetzelfde doen.

In Amerika zie je dat Trump wordt gesteund door veel predikanten en voorgangers, die ook gezamenlijk met hem bidden. In Brazilië zie je hetzelfde. Bolsonaro wordt eveneens gesteund door veel predikanten en voorgangers, die ook met hem bidden.

Een snelweg naar de Messias?
Sinds 1882 keert het Joodse volk van over de hele wereld terug naar Israel, vanuit maar liefst zo’n 120 verschillende landen. De Bijbel zegt dat Jeruzalem de stad van de grote Koning zal zijn, die plaats zal nemen op de troon van David.
Nu is Israel nog een seculiere democratie, met een premier en een president. Maar als de Heere Jezus, de Messias, terugkomt, zal het koningschap over Israel worden hersteld. De berg Moria, de Tempelberg, zal de plaats van Zijn troon zijn. De overgeblevenen van de heidenvolken zullen jaarlijks opgaan naar Jeruzalem om Zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:6).

Hoe zullen ze naar Jeruzalem gaan? Kan het zijn dat daar nu al de voorbereidingen voor plaatsvinden? De afgelopen jaren is een speciale sneltreinrail aangelegd tussen vliegveld Ben Goerion en Jeruzalem, zodat je in 22 minuten vanaf het vliegveld in Jeruzalem staat. Tal van snelwegen worden vernieuwd en uitgebreid, er komt een extra burgervliegveld.

De nieuwe route Tel Aviv – Jeruzalem heeft de bijzondere naam ‘De Koning David Lijn’. Ook in Jeruzalem kom je de naam ‘Koning David’ frequent tegen. Kan het zijn dat ook dit alles een plaats heeft in de voorbereidingen voor de aanstaande komst van de Koning?

Het kan goed zijn dat de nieuwe sneltrein en de uitbreiding van de wegen in Israel gebruikt zullen worden door de overgeblevenen uit de heidenvolken om jaarlijks het Loofhuttenfeest in Jeruzalem mee te vieren. En vanzelfsprekend ook door de rest van het Joodse volk dat nog terug zal keren naar Israel.

De Heere bouwt Sion, gebruikt daar Zijn volk voor en spoedig zal Hij in volle glorie terugkeren naar Sion.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Update Midden-Oosten: strijd om Syrië woedt voort, Israëlische journalist aangevallen in Berlijn en onderzoek naar antisemitisme in Europa"

Geef een reactie