De vergeten toekomst van het nageslacht van Abraham

Mij is altijd geleerd dat de hemel het eindstation is van een wedergeboren christen. Bijna net zolang als dat ik besta heb ik dat geloofd, dat is niet zo raar want zo is het mij immers altijd geleerd. Toch is het heel simpel als je de bijbel leest dat dit gewoon niet de waarheid van God is We belijden allemaal: Gelovigen, dat zijn de kinderen (nageslacht van Abraham).

Een onderdeel van de vervangingstheologie is dat we het letterlijke Koninkrijk van God op aarde hebben vergeestelijkt en hier de onzichtbare hemel van hebben gemaakt. Dit wordt tot op de dag van vandaag nog steeds geleerd in ontelbaar veel kerken. We hebben Gods prachtige (geestelijke en letterlijke) belofte aan Abraham geminimaliseerd tot een enkel geestelijk iets.

Abraham kreeg acht beloftes van God, zeven daarvan zijn er vervuld maar de achtste nog niet:

“De HEERE nu zei tegen Abram, Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 1) Ik zal u tot een groot volk maken, 2) u zegenen en 3) uw naam groot maken; en 4) u zult tot een zegen zijn. 5) Ik zal zegenen wie u zegenen, en 6) wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en 7) in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg. (..) Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: 8) Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven.”(Genesis 12:1-4,7)

Welk land precies zal aan het nageslacht van Abraham gegeven worden?

Genesis 17:4 Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Tot op de dag van vandaag is het nog nooit realiteit geweest dat dit grote gebied van het nageslacht van Abraham is. Het is dus heel wat groter gebied dan het huidige Israël.

Het is duidelijk dat dit land beloofd is voor alle nakomelingen van Abraham. Wat zegt de bijbel over wie onder de nakomelingen van Abraham vallen?

Romeinen 9:6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 7 Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.

Je bent dus kind van God als je kind van de belofte bent. Dan wordt je tot het nageslacht van Abraham gerekend. Het is heel simpel: Bent u een kind van God? Ja? Dan geldt de belofte ook voor u!:)

Galaten 3:7 Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.

Degenen die geloven zijn kinderen van Abraham. Gelooft u? Dan wordt u onder het nageslacht van Abraham gerekend.

Galaten 3:18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken.

Niet de wet maakt zalig maar het feit dat je tot het nageslacht van Abraham gerekend mag worden, door het geloof!

Galaten 3:29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Hoort u bij Jezus? Dan bent u het nageslacht van Abraham, duidelijker kan het niet. En even voor de duidelijkheid, wat is er beloofd aan het nageslacht van Abraham? Aan Abraham is niet de hemel beloofd, geen opname voor de grote verdrukking, en ook geen opname na de grote verdrukking, het is heel praktisch, simpel, letterlijk en tegelijkertijd schitterend:

Genesis 17: 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Dus als u denkt dat u naar de hemel of u wordt opgenomen gaat dan zijn er kort gezegd de volgende mogelijkheden:

  • Of u bent gelovig en had deze overtuiging uit onwetendheid
  • Of u bent een niet-gelovige

Gelukkig is er nog een derde mogelijkheid:

  • U bent gelovige in Jezus en daarmee erfgenaam en nageslacht van Abraham en daarmee wacht u een prachtige toekomst in het land dat overvloeit van melk van honing. Het letterlijke Koninkrijk van God zal zich vestigen op aarde, en u kunt er bij zijn! Geloof in Jezus en u bent deelgenoot van deze prachtige toekomst!

bron: https://wandelinhetlicht.com

auteur: Tobias Kraaijeveld

Wees de eerste die reageert op "De vergeten toekomst van het nageslacht van Abraham"

Geef een reactie