Verkeerde informatie over Joden die in Jeshua geloven

Wanneer een Jood gelooft dat Jezus de Messias is, brengt dat vaak emotionele reacties en ontsteltenis teweeg. De meeste Israëli’s kunnen niet begrijpen, dat een Jood die in Jeshua gelooft, ook nog Joods kan blijven. Laten we eens terugblikken op het beeld dat de Israëlische pers de afgelopen 37 jaar van Messiaanse Joden in Israël heeft geschetst.

Messiaanse Joden worden vaak met andere geloofsrichtingen verward. Gershon Nerel, die zelf een Messiaanse Jood is, duidt erop dat dit begrip ook gebruikt wordt voor pioniers in de nederzettingen of voor Lubavitscher Joden. De krant Ha’aretz verwart de beweging in 2006 ten onrechte met de evangelisatie­beweging ‘Jews for Jesus’.

De Sefardische opperrabbijn Ovadia Yosef waarschuwde tegen deze ‘sekte van goeroes met hun meditatie, wierook en afgodendienst’. Het doel van hun missie zou het bekeren van Joden zijn. Alle mogelijke cliché’s die op sektes als Hare Krishna of de Moon-sekte van toepassing zouden kunnen zijn, worden ook voor gelovigen in Jeshua gebruikt. Ha’aretz publiceerde in 1979 een artikel over Jews for Jesus en andere niet-Joodse groeperingen, zoals de Moonies, de Scientology church en de Children of God.

In het artikel werd beweerd dat Messiaanse gelovigen het Joodse leiderschap tegen zich in het harnas jagen omdat ze zeggen onderdeel van het Jodendom te zijn. De stichter van ‘Jews for Jesus’, Moshe Rosen, was ooit orthodox-Joods, maar zou door een christelijk meisje zijn ‘betoverd’. Toen een rabbijn weigerde hen in de echt te verbinden, zou Rosen gezegd hebben dat hij alle Joden wel eens een lesje zou leren. Daarna zou hij volgens de Joodse lezing ‘Jews for Jesus’ hebben opgericht en met zijn niet-Joodse vrouw in een civiele ceremonie zijn getrouwd.

In hetzelfde jaar 1979 moest dominee Henry Knight zich verdedigen tegen de aanklacht dat hij met zijn Messiaanse missie Joodse zielen zou stelen. Hij bracht in zijn verweer naar voren, dat er per jaar zo’n vierhonderd tot vijfhonderd mensen zich in Israël tot het Jodendom bekeren. Maar er zouden minder dan tien mensen in Jeshua als Messias zijn gaan geloven. Tegenover de 3,1 miljoen Joden in Israël zou dat getal toch verwaarloosbaar moeten zijn. Knight merkte op, dat mensen die zich tot het Jodendom bekeren met respect worden behandeld, terwijl mensen die zich tot het christendom bekeren als vijanden van het volk worden beschouwd, als mensen die misleid zouden zijn. (…)

In tegenstelling tot het feit dat met de eerste volgelingen van Jeshua het Messiaanse Jodendom is ontstaan, werd in 2015 in een artikel van het anti-Messiaanse tijdschrift Mechapsim beweerd, dat de eerste gemeente van Hebreeuwse christenen in 1866 in Londen is ontstaan. Die groep zou vergelijkbaar zijn met het protestantisme, en er zouden langzaamaan steeds meer Joodse elementen aan zijn toegevoegd. Het tijdschrift beschuldigt de beweging van emotionele en sociale manipulatie. De waarheid zou zijn verdraaid, de orthodoxie verkeerd worden voorgesteld en vrouwen zouden de opdracht krijgen ongelovigen de gemeente binnen te lokken door middel van een huwelijk.

Dit artikel van David Lazarus verscheen in zijn geheel in het februarinummer van het Israel Today Magazine.

Wees de eerste die reageert op "Verkeerde informatie over Joden die in Jeshua geloven"

Geef een reactie