De verlossing van Israel geprofeteerd -15-

Foto: Levi Zoutendijk

MANNA VOOR VANDAAG: Hij zal…

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.

Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.

Jesaja 42 vers 1 – 4

 

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van Israel geprofeteerd -15-"

Geef een reactie