De verlossing van Israel geprofeteerd -15-

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Print Friendly, PDF & Email

MANNA VOOR VANDAAG: Hij zal…

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun,
Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
heb Mijn Geest op Hem gelegd.
Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen,
Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken,
de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen;
naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.

Hij zal niet uitdoven,
Hij zal niet geknakt worden,
totdat Hij het recht op aarde zal hebben gevestigd.
De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.

Jesaja 42 vers 1 – 4

 

Facebookreacties
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

About the Author

MessiaNieuws
MessiaNieuws is een online platform met actualiteiten op joods-christelijk gebied.

Be the first to comment on "De verlossing van Israel geprofeteerd -15-"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*