De verlossing van Israel voorzegd -6-

MANNA VOOR VANDAAG: Niets en niemand is aan Hem gelijk!

Het godsbeeld
dat de meester heeft gegoten?
de goudsmelter overtrekt het met goud,
ook zilverbeslag smeedt hij.

Wie zo’n heffing niet opbrengt
kiest een stuk hout dat niet vermolmt;
een wijze werkmeester zoekt hij zich uit
om een beeld op te richten dat niet wankelt.

Weet ge niet, hoort ge niet,
is u niet van hoofde aan gemeld,-
hebt ge nooit iets begrepen
van de grondvesten der aarde?

Hij die zetelt boven de boog van de aarde
-en wie op haar zitten zijn als sprinkhanen-
die hemelen plooit als een doek
en ze spreidt als een tent om in te zitten,

die notabelen prijsgeeft als niets,
rechters op aarde
‘woest-en-ledig’ heeft gemaakt:

nauwelijks zijn ze geplant,
nauwelijks gezaaid,
nauwelijks is hun stomp
in de aarde geworteld,-
of hij heeft al over hen geblazen
en zij drogen uit,
en een storm tilt ze op als stoppels.

Jesaja 40 vers 19-24

Naardense vertaling

De redactie wenst u een door de Ene gezegende dag!

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van Israel voorzegd -6-"

Geef een reactie