De verlossing van Israel voorzegd -7-

MANNA VOOR VANDAAG: Wie hopen op de Ene, krijgen nieuwe kracht!

Met wie wilt ge mij vergelijken,
wie moet ik evenaren?
zegt de Heilige;

heft uw ogen omhoog
en ziet: wie heeft dit alles geschapen?
hij die hun strijdschaar
voltallig laat uitrukken,
hen allen oproept bij name;
uit zoveel krachten en een zo sterke macht
wordt niemand gemist!

Waarom zeg je, Jakob,
spreek je uit, Israël:
‘verborgen is mijn weg voor de Ene,
aan mijn God gaat mijn recht voorbij!’

Weet je het niet of heb je het niet gehoord?
een God van eeuwigheid is de Ene,
schepper van de einden der aarde,
hij wordt moede noch mat,
niet te doorgronden is zijn inzicht;

hij geeft de moede macht,
aan wie geen kracht meer heeft
schenkt hij een overvloed van sterkte.

Jonge jongens worden moede en mat,
uitgelezen knapen struikelen en vallen,

maar wie hopen op de Ene
krijgen nieuwe kracht,
slaan hun wieken uit als de arenden;
zij rennen vooruit en raken niet afgemat,
zij gaan voort en worden niet moe.

Jesaja 40 vers 25 – 31
Naardense bijbelvertaling

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van Israel voorzegd -7-"

Geef een reactie