Verzet Brits predikant tegen groeiend antisemitisme

Foto: Levi Zoutendijk

Ds. Alex Jacob, langdurig aanhanger en ooit kandidaat van de Labourpartij, is geschokt en beschaamd door diens verbondenheid met antisemitisme. Hij waarschuwt, dat de behandeling van Israël en de Joden het toekomstige succes van Groot-Brittannië en andere landen zal bepalen.

Ds. Jacob, de Britse directeur van de Church’s Mission among Jewish people (CMJ), een internationale Anglicaanse vereniging die 210 jaar geleden mede werd opgericht door William Wilberforce, heeft een aantal keren aan partijleider Jeremy Corbyn over deze kwestie geschreven, maar heeft nog geen antwoord of bericht van ontvangst gekregen.

Hij heeft zelfs aangeboden om de heer Corbyn te ontmoeten en zijn inzicht te delen, waarbij hij waarschuwde dat zijn leiderschap, evenals het toekomstige succes van de partij, afhangt van deze kwestie, en dat de tijd dringt om doortastende maatregelen te nemen om de personen die verantwoordelijk zijn voor het aanwakkeren van het antisemitisme bekend te maken en te verwijderen.

Jacob gaf toe dat hij goed is geïnformeerd en gevormd door zijn huidige positie bij CMJ, en verzekerde Corbyn dat hij op zuiver persoonlijke titel schreef en dat zijn bezorgdheid niet werd gevoed door een anti-Labour sentiment of een bredere politieke agenda.

Hij erkent dat het antisemitisme een verscheidenheid aan bronnen heeft, waaronder christelijke kringen die ‘soms verleid zijn door misplaatste theologie en slechte pastorale praktijken’.

Toch hadden sommige van zijn collega’s en andere contacten zich verbaasd getoond over zijn betrokkenheid bij de Labourpartij en zelfs deze betrokkenheid ter discussie gesteld, vooral in het licht van de huidige problemen. Maar hij heeft er terecht op gewezen dat de Labourpartij traditioneel een groot voorstander van Israël is geweest.

‘Veel van de vroege zionistische pioniers waren krachtige socialisten, en daarnaast was de strijd voor de volledige emancipatie van het Joodse volk vaak verbonden met leden van de opkomende vakbonden, die dit zagen als een fundamentele kwestie van sociale rechtvaardigheid.

Hij schreef verder dat de huidige partij een aantal bijzonder ijverige Joodse parlementsleden en raadsleden telt, dat Labour een sterke en gerespecteerde staat van dienst had in de strijd tegen het fascisme en zich zelfs inzet voor een rechtvaardige regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict waarin Israël kan floreren binnen veilige grenzen.

Maar dergelijke punten worden vaak verdoezeld door beelden van aanhangers van Labour die met Palestijnse vlaggen zwaaien en liederen zingen die oproepen tot de totale vernietiging van Israël.

Hij prijst de schaduw-minister van Buitenlandse zaken [een functie binnen de oppositiepartij] Emily Thornberry voor haar recente opmerking dat ‘…er ziekmakende individuen aan de rand van onze beweging zijn die legitieme steun voor Palestina gebruiken als dekmantel voor hun wanhopige haat tegen het Joodse volk en hun verlangen om Israël vernietigd te zien worden’.

En hij vervolgt: ‘Om duidelijk te zijn, ik zou bepleiten dat dergelijke individuen moeten worden geïdentificeerd en, na een eerlijk proces, uit de arbeidersbeweging moeten worden verdreven. Dit moet een prioriteit voor u zijn; de tijd dringt voor u om doortastend op te treden en dergelijke antisemitische individuen aan de kaak te stellen en te verdrijven. Ik ben er zeker van dat uw leiderschap en het toekomstige succes van de Labourpartij gebaseerd zijn op deze kwestie!’.

Intussen is er een virtuele burgeroorlog uitgebroken binnen de partij, aangezien deze onder toenemende druk komt te staan – zelfs van zijn eigen plaats­vervan­gend leider Tom Watson – vanwege het feit dat hij er niet in slaagt om het probleem effectief aan te pakken.

Een onderzoek van de BBC voor zijn programma Panorama heeft nog meer schokkend licht geworpen op het onderwerp met behulp van klokkenluiders. Die hebben op hun beurt de woede van collega’s uitgelokt, en de BBC wordt beschuldigd van vooroordelen, terwijl Labour-functionarissen worden beschuldigd van het tonen van ‘stalinistische niveaus van paranoia’.

De documentaire, die vorige week is uitgezonden, bevatte beschuldigingen van inmenging van de naaste medewerkers van Corbyn in de klachtenprocedure van de partij. Een functionaris zei dat haar partij niet langer een veilige plek voor Joden is, nadat haar was gezegd dat ‘Hitler niet ver genoeg ging’.

Izzy Lenga, die Joods is, zei dat ze Labour-leden tijdens partijvergaderingen de Holocaust had horen ontkennen. Anderen vertelden het BBC-programma hoe ze door leden een ‘vuile zionist’, een ‘nazi’ en een ‘Joods varken’ werden genoemd.

In het licht van de bijdrage van dominee Jakob aan het debat zou het nuttig kunnen zijn om onze historische stappen terug te gaan tot de oprichting in 1809 van de zendingsorganisatie die hij nu leidt. Evangelische leiders gaven gehoor aan de Bijbelse oproep om het evangelie ‘eerst voor de Jood’ (Romeinen 1:16) te prediken wegens de komst van Joodse vluchtelingen uit de pogroms van Rusland in East End in Londen.

Het werk van CMJ, mede gemotiveerd door wat we aan het Joodse volk verschuldigd zijn voor de Schrift en hun Messias, breidde zich uit over Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. En door zich te richten op het geestelijk herstel van Israël, dat in de Bijbel herhaaldelijk is geprofeteerd (Jeremia 31:33, Ezechiël 36:26, Zacharia 12:10, Romeinen 11,26), hielpen zij ook de weg voorbereiden voor de terugkeer van de Joden naar het land waaruit zij zo lang verbannen waren – ook dit is in lijn met de Bijbelse profetieën.

Omdat Jezus daar – in het Beloofde Land – zal terugkeren als Koning der Koningen en eindelijk zal worden herkend door degenen die hem hebben doorboord. Dit is Gods grote plan en de gebeurtenissen in de wereld haasten zich naar de vervulling ervan. Maar de duivel en zijn hordes zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, daarom wordt er zo’n felle strijd gevoerd om Jeruzalem en Israël en neemt het antisemitisme weer toe.

De psalmist voorspelde dit zo’n 3000 jaar geleden met deze woorden: ‘Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.’
‘O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!’
‘Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde’.
 (Psalm 83:3-5, 2 en 18).
Hij zal niet zwijgen. Hij zal elke traan afwissen als hij terugkomt, en er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem zijn! (Openbaring. 21:1-4)

Charles Gardner is de auteur van Israel the Chosen; Peace in Jerusalem; en A Nation Reborn

– – – – –

Bronvermelding
Datum:       20-07-2019
Auteur:       Charles Gardner
Website:     http://www.israeltoday.nl

– – – – –

 

Wees de eerste die reageert op "Verzet Brits predikant tegen groeiend antisemitisme"

Geef een reactie