Vrijgemaakt-Gereformeerde kijk op Israël

De Staat Israël wordt door velen gezien als Gods werk. Maar als dat zo is, dan zou dat moeten blijken. Volgens Aad Kamsteeg is dat niet zo. Hij schreef er het boek ‘Israël, een natie herboren’ over. Waarover gaat het?

Volgens Kamsteeg is Israël het meest controversiële onderwerp in politiek en Theologie. Dit zou volgens hem komen omdat die Staat uniek zou zijn in vergelijk met andere landen.

Toch is hij kritisch, maar dat zou geen heiligschennis zijn. Hij vindt het dan ook belangrijk te wijzen op het verschil tussen kritiek op Israël en op zionisme met antisemitisme en heeft daar een hoofdstuk aan gewijd.

De Israëlische Staat is volgens hem noodzakelijk, maar Palestijnse rechten zouden niet genegeerd mogen worden. Hij is verder wars van Vervangingstheorieën, maar huiverig voor allerlei profetische Israël speculaties.

Boekanalyse
Kamsteeg studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was commentator voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij reisde vaak naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij is een voorstander van de twee-statenoplossing.

Na een Inleiding beschrijft hij zijn kijk op (de Staat) Israël in 10 hoofdstukken. De meeste aandacht gaat naar de houding van de Nederlandse kerken en zijn Bijbelse visie op Israël. Elk hoofdstuk sluit af met een korte literatuurlijst. Het boek sluit af met 10 stellingen over de Staat Israël, een korte chronologie (1596-2021) en een verklarende woordenlijst.

Arabische rechten
Kamsteeg dringt aan op verzoening tussen Joden en Arabieren, want in de huidige situatie worden generaties gevoed door haat. Hij ziet een oplossing in de ontmoeting. Het elkaar leren kennen om samen te werken aan een oplossing; vreedzaam samenleven in het beloofde Land.

Evaluatie
Dit is een interessant en toegankelijk boek van een bekende commentator over de Staat Israël, waarin veel kennis over die Staat wordt beschreven en hoe de kerken met die Staat omgingen. Hij drukt zijn visie uit in een tijd dat het overheidsoverleg tussen Israël en Arabische inwoners van het beloofde Land nauwelijks nog voortgang van betekenis heeft.

Kamsteeg laat zien dat hij goed op de hoogte is van de situatie (de geschiedenis, de rechten van Israël) en wat zich heeft afgespeeld. Jammer genoeg heeft hij veel kritiek op Israël en geeft van het Arabische kamp een te mooi beeld.

Hij vermoedt dat Israël het in de komende jaren moeilijker (intern en extern) zal krijgen en dat het daarom zaak is de draad op te pakken voor een vreedzame toekomst. Hij ziet ook een gebrek ontstaan bij de Nederlandse christenen die zouden volharden in of een op de Arabieren gerichte houding of op een expliciete pro-Israël houding tot aan christenzionisme. Hij schetst van de Messias-belijdende Joden (volgens Kamsteeg het geestelijke Israël) een gematigd-links beeld, wat natuurlijk incompleet is.

Zijn geciteerde literatuur is wat gedateerd en dit boek heeft jammer genoeg geen zoekregister.


Kamsteeg, A., Israël, een natie herboren. Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief. 2021, Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 127 pagina’s, € 10,-, ISBN: 9789463691376.

Wees de eerste die reageert op "Vrijgemaakt-Gereformeerde kijk op Israël"

Geef een reactie