Weinig ‘Israël’ op Opwekking

Een Israël-fan blaast de sjofar voor de menora van Christenen voor Israël, vorig jaar. Beeld: MessiaNieuws

Op het programma van de Pinksterconferentie Opwekking staan dit jaar opvallend weinig Israël-gerelateerde onderwerpen en sprekers. Ook de grootste menora ter wereld van Christenen voor Israël staat niet meer op het terrein in Biddinghuizen. 

Onder leiding van de afgezwaaide directeur Joop Gankema, die Israël als “Gods uitverkoren volk” ziet en het land vorig jaar nog bezocht, was altijd wel plek voor de ‘Israël-hobby’ van veel evangelische christenen. Zo sprak Israël-dominee Henk Poot vorig jaar nog op het hoofdpodium en waren er regelmatig sprekers uit (of over) Israël op de megaconferentie te horen.

Dit jaar, voor het eerst onder eindverantwoordelijkheid van de nieuwe directeur Ruben Flach, lijkt de aandacht voor het jodendom te zijn afgenomen. Wel staan er traditiegetrouw diverse christelijke organisaties met hart voor het Joodse volk, zoals Christenen voor Israël.

Eenheid onder christenen is één van de speerpunten van Opwekking, waar inmiddels zestig procent van de bezoekers uit traditionele kerken afkomstig is, meer dan de overige veertig procent die evangelisch is. De 46e editie van de Pinksterconferentie heeft als thema: ‘Samen Jezus leven’.

Leven hoe Jezus leefde

“Voor de toevoeging ‘Jezus leven’ is gekozen omdat we willen uitdragen dat we geroepen zijn om Jezus (uit) te leven, zichtbaar te maken, door wie we zijn en hoe we handelen. Discipelschap betekent in de voetsporen van de Meester gaan en leven zoals Hij geleefd zou hebben in deze tijd. Net als vorig jaar benadrukken we ook nu dat we geroepen zijn om dit samen te doen: met christenen uit alle kerken en generaties. We willen met elkaar nadenken over de vraag wat het inhoudt om anno 2016 discipelen van Jezus te zijn en hoe zijn koninkrijk door ons leven heen zichtbaar wordt”, verklaarde Flach eerder in een persbericht. Voor verder commentaar was stichting Opwekking vrijdag niet bereikbaar.

De conferentie vindt plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. De eerste samenkomst begint vrijdagavond en de conferentie wordt maandagmiddag afgesloten. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders.

1 reactieop"Weinig ‘Israël’ op Opwekking"

 1. Een gedachte…

  Wat mij de wenkbrauwen doet fronsen is wanneer uit de Schrift gelezen wordt, sprekende over de profeten van weleer, die enkel de Tora, de 5 boeken van Mozes tot hun beschikking hadden (ipv een complete bijbel OT/NT)
  En men hun leven, hun doen en laten, over dat van ´ons´ anno 2016 legt.

  Met daarbij de volgende vragen:
  Waarom we God Zijn stem niet horen, of waarom gebed niet verhoord wordt.
  En hoe we onze Heer dienen te volgen heden ten dage.

  Laten we lezen wat de profeet Jesaja profeteerde:
  (58 6-9)
  Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
  dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt,
  dat u de banden van het juk ontbindt,
  dat u de onderdrukten vrij laat heengaan
  en dat u elk juk breekt?
  7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt,
  en de ellendige ontheemden een thuis biedt,
  dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,
  en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
  8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad,
  en uw herstel snel intreden.
  Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan
  en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.
  9 DAN ZULT U ROEPEN EN DE HEERE ZAL ANTWOORDEN,
  DAN ZULT U OM HULP ROEPEN EN HIJ ZAL ZEGGEN: ZIE HIER BEN IK

  De profeten van weleer waren Godvrezende Tora volgende mannen.
  Onze Heer en Verlosser zelf, de Messias van Israel was zonder zonde (zelfs in Zijn spreken), omdat Hij geen Tora gebod overtrad!

  Wie zou de Heer nu durven stellen dat de Tora zou hebben afgedaan en overboord kan, en Israel zou hebben afgedaan, ondanks het feit dat Israel als geheel het volk van de Eeuwige, YHWH is.
  Schreef de apostel en broeder Paulus (Rom 11:1-2 Rom 15):
  HEEFT GOD ZIJN VOLK DAN VERSTOTEN?! DAT ZIJ VERRE!

  Sluit ik af met woorden van onze Heer Jezus Christus/ de Messias Yeshua:

  “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” Mattheus 5-17

  Zalig zij die de geboden doen en de getuigenis houden van Jezus Christus.

  Shalom,

  “Am Israel Chai, Od Avinu Chai, Od Yeshua Chai”

Geef een reactie