Zicht op hedendaags Joods leven

Niet alle mensen zullen erbij stilstaan, maar het Joodse volk bruist van leven. Maar hoe doen ze dat in de huidige tijd? Robert Jan Blom heeft daar het boek ‘Joodse leven in de 21ste eeuw’ over geschreven. Het beschrijft het dagelijkse Joodse leven, hun feesten en gedenkdagen. Hij interviewde ervoor liberale en orthodoxe Joden. Wat komt erin naar voren?

Voor Joden kan het leven buiten hun wereld lastiger zijn. Vooral als iemand zich duidelijk als Joods profileert. Het Joodse leven kan sowieso ingewikkelder zijn dan dat van anderen. Het een en ander hangt ervan af hoe Joods leven wordt ingevuld. Er bestaan gradaties van streng orthodox, liberaal tot geassimileerd.

Boekanalyse
Robert Jan Blom is als journalist en auteur bekend om zijn kennis van geschiedenis, gezondheidzorg, wetenschap en sociale maatschappij. Hij schreef 150 boeken en veel columns en artikelen. Het gerecenseerde boek zou een boeiende inkijk geven in het dagelijkse Joodse leven in België en Nederland.

Na een inleiding en leeswijzer wordt in 22 hoofdstukken diverse onderwerpen beschreven. Thematische onderwerpen worden afgewisseld met interviews (biografieën). De langste hoofdstukken gaan over de Joodse kalender (H18) en de dagelijkse gewoonten en gebruiken van het Jodendom (H21).

In eindnoten per hoofdstuk wordt achtergrondinformatie gegeven. In drie bijlagen wordt uitgebreid ingegaan op bepaalde aspekten, zoals bepaalde concepten/termen. Het boek sluit af met een uitgebreide biografie van de auteur en een lijst met diverse soorten bronvermeldingen. Bijbelcitaten komen uit de BasisBijbel.

Evaluatie
Dit boek beschrijft, ondanks de uitdagende titel, hoofdzakelijk het religieuze Jodendom (gewoonten, gebruiken en rituelen) in noordwest Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Tradities veranderen immers maar langzaam. Het zijn biografieën (ook van rabbijnen) die zicht geven op het Joodse leven in de 21ste eeuw.

Dat de auteur geen Bijbelleraar en/of wetenschapper is blijkt, want zijn kennis van het Jodendom is ervaringskennis. Daardoor worden nogal wat onjuistheden genoemd. Zo wordt diaspora (vrijwillige verspreiding) en verbanning (dwangmatige ontheemding) aan elkaar gelijkgesteld.

Ervaringskennis als leidraad voor Jodendom gebruiken wijst erop dat westerse Joden, anders dan hun christelijke naasten, de vrijheid nemen om hun Joods-zijn zelf in te vullen. Ze voelen zich minder gebonden door waarheden en juistheden van het westerse Jodendom. Hoewel klassieke orthodoxe stromingen, zoals de chassidiem, wel een strakker kader hebben.

Het is opvallend dat de auteur stelt dat de Here Jezus geboren zou zijn tijdens Soekot en zal wederkomen om een leidende rol in het Jodendom te gaan vervullen. Iets wat de meeste traditioneel christelijke lezers niet alleen onbegrijpelijk zullen vinden, maar ook verwerpelijk.

Aan de ander kant slaat de auteur, in tegenstelling tot nogal wat andere boeken over het Jodendom, wel de spijker op de kop slaat. Zo noemt hij de ballingschap een straf van God.

In dit boek staan nogal wat spelfouten en herhalingen. Zo wordt bijvoorbeeld wat in de voetnoten staat ook genoemd in de bijlage. Een zoekregister had niet mogen ontbreken. Dit boek wordt aangeraden.


Blom, R.J., Joods leven in de 21ste eeuw. 2022, Aspekt, Soesterberg, 273 pagina’s, € 21,95, ISBN: 9789464626889.

Wees de eerste die reageert op "Zicht op hedendaags Joods leven"

Geef een reactie