5 misverstanden van christenen over Joden

Foto: Levi Zoutendijk

Christenen hebben hun oordeel over het jodendom soms al snel klaarstaan. Maar wat klopt er aan beweringen over ‘de wet’ (Thora), de messias en wie Jezus hebben gekruisigd? 

Veel christenen hebben nooit een Jood gesproken, schrijft Isreality, het jongerenplatform van Christenen voor Israël. De jongerenwebsite zette vijf misverstanden van christenen over Joden op een rijtje.

1. Joden denken in de hemel te komen door de wet te houden

Joden zouden zich krampachtig vasthouden aan ‘de wet’, de vijf boeken van Mozes, door Joden de Thora genoemd. Thora is vrij vertaald ‘onderwijzing’, en behelst meer dan enkel wat ge- en verboden. Wij christenen vieren een genade-feestje, die de ‘koppige’ Joden vrijwillig aan zich voorbij laten gaan. Onzin. Genade en vergeving zijn gangbare thema’s in het jodendom. Zo wordt op Jom Kippoer, Grote Verzoendag, gebeden voor de zonden van het volk. “Men houdt de wet (Thora) dan ook niet om uiteindelijk een mooie beloning in de wacht te slepen, maar veel meer uit liefde en dankbaarheid naar God”, schrijft Isreality.

2. Het jodendom is hetzelfde als het christendom, maar dan zonder Jezus

Het christendom komt dan wel voort uit het jodendom, beide religies zijn totaal verschillend. Kijk alleen al naar onze westerse talen en het Hebreeuws, inclusief denkwijze. Die zijn tegenovergesteld. Isreality: “Wij een dominee, zij een rabbijn. Zij een synagoge, wij een kerk. Het enige wat er in the end verschilt is dat het christendom Jezus als Messias ziet en het jodendom niet. Daarbij worden voor het gemak wel duizenden jaren van Joodse traditie (inclusief Talmoed en mondelinge leer) en tweeduizend jaar kerkgeschiedenis (inclusief Reformatie en Heidelbergse catechismus) aan de kant geschoven. Het uitgangspunt (de Bijbel) mag dan ongeveer hetzelfde zijn, juist deze tradities maken dat jodendom en christendom wezenlijk verschillen.”

3. De Joden hebben Jezus gekruisigd

De Romeinen kruisigden Jezus, weliswaar onder druk van een groep Joden. Maar de kerk maakte er in de loop der eeuwen iets anders van: de Joden waren verantwoordelijk voor de kruisdood. Van dit misverstand hebben Joden lang de gevolgen moeten dragen.

De Tsjechische Rabbijn Jehoeda Loew ben Bezalel uit de zestiende eeuw vroeg zich hardop af waar al die ‘christelijke’ Jodenhaat vandaan kwam. “Volgens het christendom bracht de dood van Jezus eeuwige bevrijding voor alle aanhangers van het christelijk geloof. Waarom zouden christenen ons dat dan kwalijk nemen? En waarom willen ze ons terugbetalen met iets kwaads voor zoiets goeds?”

4. Na de komst van Jezus is Israël niet langer het volk van God

Als God iets belooft, dan houdt zijn Woord stand. God noemt Israël zijn oogappel – dat is het meest gevoelige plekje van het oog. Heeft God zijn volk verstoten?, schrijft Paulus in de Romeinenbrief. “Volstrekt niet.” (Rom. 11)

Niet alleen de Tenach, het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament staat vol over het volk Israël. De kerkvaders drukten het Joodse volk al gauw aan de kant, en maakten van zichzelf het uitverkoren volk. Vandaag de dag is de hardnekkige vervangingstheologie nog steeds in sommige gemeenten maar niet de kop in te drukken. Volgens zulke christenen is de rol van de Joden en Israël (1948 opgericht) uitgespeeld – ondanks de wonderbaarlijke herleving van het volk na een van de grootste genocides in de menselijke geschiedenis.

5. De uitverkiezing van Israël staat haaks op Gods liefde voor alle mensen

Elk mens is evenveel waard voor God. Mensen hebben een andere rol, zoals mannen vaak een andere taak hebben dan vrouwen. Israël is de klassenvertegenwoordiger van de wereld, en heeft daarom een extra verantwoordelijke taak.

“Al vanaf het begin heeft God in Zijn plan met Israël het zegenen van de volken voor ogen gehad en Hij blijft tot aan de voleinding van de wereld vasthouden aan dat plan. Dan zal ook de vraag van de discipelen uit Handelingen 1:6 beantwoord worden. De uitverkiezing van Israël staat dus niet haaks op Gods liefde voor alle mensen, maar is juist een instrument om die liefde uit te dragen”, aldus de Isreality-blog.

2 Reactiesop"5 misverstanden van christenen over Joden"

 1. Lijkt mij interessant om vooraf aan te geven wie er nu eigenlijk met “Israël” worden bedoeld. Zijn dat de mensen in de staat Israël met een Israëlisch paspoort? Of anderen?

 2. ad 1: zie de 2e brief van Johannes: wie niet blijft in de leer van de Mashiach, heeft ook JHWH niet.
  Zie ook Joh. 8:44 en 1 Joh. 5:11,12 , Yeshua afwijzen als valse Mashiach is de zonde tegen de Heilige Geest, dodelijk.
  En dat geldt dus voor de overgrote meerderheid van alle mensen, ook de overgrote meerderheid van het volk Israel.

  ad 2 inderdaad, beiden fout en verschillend: Jodendom doet Tora, vaak wettisch ook nog met de Talmud er bij, wijst Yeshua af.
  Christendom wijst de Tora af als “volbracht, dus hoeft niet meer” en heeft een “eigen Jezus, eigen evangeilie en eigen geest” geschapen in een aantal gevallen, zie RK/PKN, Pinksterbeweging e.d., hiervoor wordt in 2 Cor. 11:1-6 al gewaarschuwd.

  ad 3 Het feit, dat Yeshua is gekruisigd via een oneerlijk proces van het Sanhedrin, met ophitsen van het Joodse volk ter plekke, maakt het helaas nogal Joods, zoals Petrus ook zegt in zijn toepsraak in Hand. 2.
  Maar het is schandalig om als niet-Joden daar de Joden over te oordelen, want Yeshua stierf voor elke zondaar, die zijn schuld belijdt.
  Om de moord op Yeshua als Joodse verdienste te zien, zoals genoemde rabbi probeert, is natuurlijk een gotspe.

  ad 4 Israel is in ballingschap gestuurd door JHWH wegens hun ongehoorzaamheid aan Hem en Zijn Tora.
  Ze zijn in een zionistisch plan, gemotiveerd door communisme en veiligheid tegen het inderdaad schandalige antisemitisme tot een politieke staat Israel gekomen.
  Met geld van Rothschild e.d., als 51 staat van de USA, een westers bruggehoofd in het M.O.
  Daar komt weinig geloof in JHWH en oprechte Torapraktijk bij kijken.
  Pas de laatse 2 decennia is er een zeer klein percentage Yeshua belijdende Joden, minder dan 1% en dat is op zich verheugend.
  Maar dat maakt Israel als staat niet minder een menselijke, politieke actie, waarbij het dan weer niet uitgelsoten is, dat JHWH dit toelaat en zal gebruiken t.Z.t.
  Besef echter dat het gaat om “het Israel Gods”, Gal. 6 (vs. 16 uit mijn hoofd even).
  Dat zijn alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste, in en buiten Israel.

  ad 5 de uitverkiezing van Israel is uitverkiezing tot een taak, nl. het Koininkrijk Gods verkondigen vanuit de Tora en de Mashiach.
  Die taak is volgens vele teksten in de Bijbel niet of zeer onvoldoende uitgevoerd.
  Het is allerminst een belofte, dat “elke individuele Israeliet behouden is”, zie Hebr. 3 en Rom 11, het gaat om een rest, een overblijfsel, wat behouden zal zijn uit Israel.
  Zie Zach 14, wat nog moet komen: een bijna totale venietiging van Israel.
  Een rest van de totale rest komt dan pas tot bekering, als JHWH verschijnt in de gestalte van Yeshua om het volk van de totale ondergang te redden.

  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

Geef een reactie