Anti-Messiaanse update: Een burgemeester steunt Joodse gelovigen

Foto: Levi Zoutendijk

Het volgende is een ander kort verslag over recente pogingen om te voorkomen dat Joodse mensen in Israël het evangelie van Yeshua (Jezus) de Messias horen.

Door: David Lazarus

Een burgemeester steunt messiaanse Joden
‘Hoe schokkend om te ontdekken dat dierbare onschuldige Joden, die na het lijden van de Holocaust en de wreedheden van het communisme, gedwongen worden om een Messiaanse zendingsbijeenkomst bij te wonen die door het gemeentehuis wordt gesteund.’

Dat was de opening van een brief aan de burgemeester van de zuidelijke kuststad Ashdod, nadat anti-Messiaanse organisaties hadden vernomen dat Messiaanse Joden een zaal hadden gehuurd die toebehoorde aan de plaatselijke gemeente en een avond organiseerden ter ere van Holocaustoverlevenden. In de brief eiste rabbijn Binyamin Vulcan, de anti-Messiaanse veldwerker die in 2013 gearresteerd werd voor geweld tegen messiaanse Joden, dat burgemeester Yechiel Lasri een einde zou maken aan het gebruik van het gebouw door ‘Messiaanse zendelingen’.

De burgemeester heeft de Messiasbelijdenden een aantal keren ontmoet en anti-Messiaanse groepen in de stad zijn bezorgd dat Lasri veel te welwillend is tegenover Joodse gelovigen in Yeshua. Rabbi Vulcan zei op de Jewish Voice radio dat hij en zijn organisatie nu lobbyen bij Orthodoxe leden van de Knesset om burgemeester Lasri uit zijn ambt te verwijderen.

Fondseninzameling ter bestrijding van Messiasbelijdenden
Een recente fondsenwervingscampagne voor de anti-Messiaanse organisaties Yad L’Achim en Or L’Achim merkt op dat ‘zendelingen’ 156 Messiaanse gemeenten in het hele land hebben. ‘Ze wachten op ons op elke hoek,’ klaagt een van de rabbijnen van de organisatie. De anti-Messianen beweren dat Messiaanse ‘zendelingen’ zich richten op jonge mensen en degenen die onwetend zijn over hun Joodse erfenis en hen misleiden tot ‘bekering tot het Christendom.’ Messiasbelijdende Joden noemen zichzelf geen christenen, maar geloven dat het geloof in Jezus een vervulling van hun Joodse erfenis is.

In hun oproep voor financiële hulp om de Messiasbelijdenden te blijven bestrijden, gebruikte Yad L’Achim het Tora-gedeelte over de oorlog van Israël tegen Amalek. Daarbij drong de organisatie aanhangers erop aan om hen te helpen om de ‘satanische’ Messiaanse vijanden die het Joodse volk willen vernietigen, ‘uit te roeien’. In de fondsenwervingsadvertentie beweert de groep ‘de Messianen elke dag de klok rond te bestrijden om Joden te redden uit de greep van de vervloekte Messianen.’ Oy-Veh.

Poeriem
Yad L’Achim meldt dat een ‘kerk van de Messiaanse Joden’ in Ramat Gan mensen die langs de gemeente komen, probeert te overtuigen om in Jezus te geloven. De anti-Messiaanse groep zegt dat zij, naast het waarschuwen van alle voorbijgangers voor de ‘gevaarlijke zendingsdreiging,’ ook werken aan het sluiten van de Messiaanse gemeente.

Uit protest tegen de Poeriemviering van de Messiaanse gemeente die dit jaar plaatsvond, plaatste Yad L’Achim een groot bord op een aangrenzende synagoge om het publiek te waarschuwen voor de ‘zendelingsvermomming’: een verwijzing naar de traditie om zich tijdens Poeriem te verkleden.

In een vreemde wending van de gebeurtenissen besloot de anti-Messiaanse groep hun eigen traditionele lezing van het boek Esther in de nabijgelegen synagoge als alternatief te organiseren, toen zij hoorden van het Messiaanse Poeriemviering. Uiteindelijk lazen de Messiaanse Joden het boek Esther naast de lezing van de Orthodoxe Joden.

 

Dit artikel werd voor het eerst geplaatst op de website van Israel today.

Wees de eerste die reageert op "Anti-Messiaanse update: Een burgemeester steunt Joodse gelovigen"

Geef een reactie