‘Apostel van Jodenhaat’ volhardt in anti-Israël retoriek

Foto: Levi Zoutendijk

Ik zal zegenen wie u (Abraham) zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden – Genesis 12:3

Want wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan – Zacharia 2:8c

AMSTERDAM | De Vlaamse evangelist David Sorensen is afgelopen week in opspraak geraakt vanwege zijn omstreden leringen over Israël en het Joodse volk. “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.”

De bal begon te rollen toen het Nieuw Israëlietisch Weekblad vorige week een verhaal publiceerde over de zelfbenoemde evangelist, apostel en profeet David Sorensen: Apostel van Jodenhaat. Uit onderzoek van het Joodse weekblad blijkt dat de binnen evangelische kringen bekende spreker en schrijver verschillende antisemitische complottheorieën verkondigt, zoals de idee dat de ‘zionistische staat’ door machtige ‘satanische’ vrijmetselaars in het leven is geroepen, schrijft Sorensen op zijn website. Verder beweert Sorensen dat Hamas, de Palestijnse terreurorganisatie die een schrikbewind voert in Gaza, door Israël zélf is opgericht.

De Joodse staat is in 1948 volgens Sorensen ‘opgericht door atheïsten en vrijmetselaars, die mensen vermoorden om hun goddeloze staat op te richten’. Het land is tegenwoordig een ‘veilige haven voor pedofielen’, een van de ‘minst christelijke landen op aarde’ en derhalve een ‘bolwerk van atheïsme, vrijmetselarij en seksuele perversie’, aldus Sorensen.

De davidster is volgens de evangelist een eeuwenoud satanisch symbool. “De geschiedenis toont dat uitvoerig aan. Deze ster wordt gebruikt in veel satanische rituelen en werd in de bijbel zelfs verboden door God!” Het is een slechts greep van de anti-joodse uitlatingen en leringen die Sorensen via zijn website en sociale media verspreidt.

Khazaren-mythe

Theologisch gezien is Sorensen niet alleen een aanhanger van de vervangingstheologie – de kerk als het nieuwe Israël, zonder plek voor het Joodse volk – de prediker is er zelfs van overtuigd dat de huidige Joden die in Israël wonen helemaal niet Joods zijn, maar oorspronkelijk uit Turkije komen. Dit is de Khazaren-mythe, veelvuldig gebruikt door tegenstanders van Israël om het bestaansrecht van de Joodse staat in diskrediet te brengen.

Een vraag van het NIW of hij van mening is dat het dus geen Joden waren die tijdens de Holocaust zijn vermoord, ontwijkt hij. Wel verklaart Sorensen: “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.”

Sorensen, auteur van onder meer de boeken Gods hart voor jou en Ervaar God van uitgeverij Gideon, laat het niet na om de stichters van de staat Israël ongegeneerd met nazi-Duitsland te vergelijken. “Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, denkend dat zij het hogere ras waren en Nederlanders minderwaardig, en zij vermoordden je kinderen, sloten je familie op en jij moest vluchten naar het buitenland. Je verloor alles wat je dierbaar was en werd als een opgejaagd dier verjaagd van je land, huis, geliefden. Zou jij dan vinden dat Duitsland het recht had Nederland in te palmen? Dat is exact wat er gebeurd is in Israël.”

Christenen voor Israël

Ook ‘onwetende’ Israël-gezinde christenen moeten het in de denkbeelden van Sorensen ontgelden, omdat ze ‘de bijbel verkeerd begrijpen’ en het slachtoffer zijn van ‘zionistische propaganda’. Zo zou de organisatie Christenen voor Israël andere christenen ‘dwingen’ om mee te doen aan het zionisme, aldus Sorensen.

Christenen voor Israël neemt in een verklaring op de eigen website nadrukkelijk afstand van Sorensen. ‘Christenen voor Israël is het hartgrondig oneens met het onverbloemde antisemitisme van Sorensen in dit interview en in diverse artikelen op zijn websites. Wat de beschuldigingen aan het adres van Christenen voor Israël betreft: onze stichting intimideert of vervloekt niemand. Onze boodschap is een boodschap van hoop, een boodschap van Gods trouw aan Zijn beloften.’

‘Wat Sorensen doet is enkele teksten uit hun verband rukken en daar zijn anti-Israël theologie op baseren’, aldus Christenen voor Israël.

Geen spijt

Een paar dagen na publicatie van het NIW-artikel plaatste Sorensen een bericht op zijn Facebookpagina dat velen hem nu de huid vol schelden ‘omdat ik Gods liefde voel voor het onderdrukte Palestijnse volk’. Sorensen neemt niets van zijn uitlatingen terug. Hij doet er zelfs een schep bovenop door te stellen dat er ‘geen enkel verschil’ is tussen Israël en ‘wat de KuKlux clan, Hitler en vele andere racisten deden’.

Ook beweert Sorensen in zijn Facebookpost dat terreurorganisatie Hamas is opgericht door Israël en dat er ’tienduizenden’ christenen in Gaza zijn. In werkelijkheid zijn er nog slechts duizend tot vijftienhonderd christenen over in Gaza. De meesten zijn al gevlucht of geëxecuteerd door de radicaal-islamitische Hamasbeweging, die niet onder stoelen of banken schuift dat het Israël van de kaart wil vegen. Hamas vuurt nog altijd raketten af op de omringende Israëlische steden en steekt middels vuurvliegers velen hectare grondgebied in brand, maar daarover rept Sorensen met geen woord. Hij schrijft daarentegen: ‘Het Israel van God vermoordt, onderdrukt en berooft geen mensen. Dat is het rijk der duisternis.’

Sorensen kondigt tevens op zijn Facebookpagina een nieuw boek aan dat ‘antwoord zal geven op alle vragen’.

MessiaNieuws heeft David Sorensen vrijdag om nadere uitleg gevraagd. Ook de christelijke uitgeverij Gideon, dat diverse boeken van Sorensen publiceerde, is gevraagd om een reactie.

Lees het hele artikel van het Nieuw Israëlietisch Weekblad hier

1 reactieop"‘Apostel van Jodenhaat’ volhardt in anti-Israël retoriek"

  1. Christien Altena | 07/07/2018 om 11:29 | Beantwoorden

    Nou nou, meneer Sorensen!! Haat komt nooit bij JHWH vandaan. Bid maar om daarvan verlost te worden, zou ik zeggen. Israël haat het Palestijnse volk (zuiverder gezegd: de Israëlische Arabieren) niet hoor. Volg bijv. de site van Netanyahu: IlPM om het te toetsen…. Ik wens u van harte bekering van uw dwaalweg toe: “Wordt vernieuwd in uw denken.”!

Geef een reactie