Archeologie: Begraafplaats van de Makkabeeën in Modi’in

In de afgelopen weken hebben we Chanoekah gevierd, het feest van de herinwijding van de Tempel na de opstand van de Joodse Makkabeeën tegen de Grieks-Seleucidische overheersers, die hun liberale religie wilden opdringen.

De Syrisch-Griekse koning Antiochus Epifanes IV dwong de Joden de Griekse cultuur over te nemen en de Griekse goden te aanbidden, en had zelfs de tempel ontheiligd door een varken op het altaar te offeren. Grote aantallen Joden die dit weigerden werden gedood of tot slavernij gedwongen.
Een kleine priesterfamilie, naar hun grootvader Hasmoneeën genoemd, wonend in wat nu Modi’in is, kwam in het jaar 167 voor Christus in opstand, en ondanks hun kleine aantal en matige bewapening wisten zij in 165 v Chr. de Grieken te verslaan en de tempel te heroveren. Naar de bijnaam van Judas, een van de zonen van de priester, Makkabeüs, ‘de hamer’, werden zij de Makkabeeën genoemd.

Toen ze de Tempel binnengingen, zagen ze dat die volledig ontheiligd was. Ze reinigden het gebouw en staken het licht van de Menora aan. Maar er was slechts olie voor een nacht, zo zegt de legende. God vermeerderde de olie en het licht bleef acht dagen branden. Dit wordt jaarlijks gedurende acht dagen gevierd door het ontsteken van kaarsen op de achtarmige Chanoekia-kandelaar.

In de strijd tegen de Grieken sneuvelden vader Mattathias en later zijn vijf zonen, die de leiding van de opstand hadden overgenomen, en werden in of bij Modi’in begraven in rotsgraven.
Bij Modi’in liggen enkele rotsgraven uit de Byzantijnse periode, tot anderhalve meter diep uitgehouwen uit de rotsen. Velen zijn ervan over­tuigd dat de Makkabeeën hier begraven lagen.
Hoe is deze overtuiging ontstaan? In 1907 kwamen de studenten van de Hebreeuwse middelbare school ‘Herzliya’ uit Tel Aviv naar de plaats, staken fakkels aan ter gelegenheid van de Chanoeka-feestdag en noemden de plaats ‘Begraafplaats van de Makkabeeën’. Later, vanaf 1944, bepaalde de wereldwijde Maccabi-beweging de locatie als startpunt voor de Chanoeka-fakkelrace van de jeugdbeweging ‘Maccabi Jongeren’, die van daaruit naar alle delen van het land gaat, een gebruik dat tot op de dag van vandaag voortduurt. 
De naam ‘Begraafplaats van de Makkabeeën’ schoot wortel, werd aan de plaats gehecht en werd een symbool van Joods heldendom, wederopstanding en het staan ​​in het aangezicht van de vijand.

In de loop van de tijd kreeg de plaats ook een extra betekenis als symbool van de heldenmoed van krijgers. Op het terrein werd een monument geplaatst ter nagedachtenis aan degenen die tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog tijdens de veldslagen in het Modi’in-gebied zijn gesneuveld, evenals aan de inwoners van het gebied die zijn gesneuveld tijdens de Israëlische bezetting. Het monument bestaat uit acht driehoeken van verschillende hoogte waarvan het ontwerp de grafsteen reproduceert van de zeven piramides die zich op de graven van de Makkabeeën in Modiim bevonden.

Bronnen: nl.wikipedia.org, he.wikipedia.org, Calcalit.co.il, Familytrips.co.il.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Begraafplaats van de Makkabeeën in Modi’in"

Geef een reactie