Archeologie: De watertunnel van de Stad van David

Deze week vierden we Jeruzalemdag, waarin de here­ni­ging van de stad werd herdacht. Jeruzalem is de hoofd­stad van Israël. Dat was 3000 jaar gele­den ook al zo. In de tiende eeuw voor Christus ver­over­de David de centraal gelegen stad Jebus.

Hij doopte de stad om tot Jeruzalem en maakte het tot hoofdstad van zijn rijk. In deze video van de Verken­ners leidt Martha Groot­hedde ons rond in de ‘Stad van David’, die de oorsprong was van het huidige Jeru­za­lem. We stuitten op eeuwen­oude stads­muren, lopen door een water­tunnel uit de tijd van koning Hizkia, bezoe­ken de bekende Siloam­vijver en wan­de­len over een eeuwen­oude pelgrims­weg uit de tijd van Jezus.

In deze video kunt u wat uitgebreider rondkijken in de Stad van David, waar al jaren­lang opgra­vin­gen worden uitge­voerd. De heden­daagse toerist heeft het gemak­ke­lij­ker dan de oude Jebu­sie­ten: er zijn gerie­fe­lijke en veilige trap­pen aange­legd. Ooit trachtte een Britse edel­man hier de schat­ten van koning Salomo te vinden. Toen zijn smeer­geld voor de Turkse bewa­kers op raakte, moest hij over­haast en met lege handen vertrek­ken.
Een Neder­landse onder­ti­te­ling kan worden ingesteld.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: De watertunnel van de Stad van David"

Geef een reactie