Muziekvideo: Sha’alu Shalom Yerushalayim

people gathering near brick wall

Woensdag 5 juni was het Yom Yerushalyim, Jeruzalem­dag, de dag waarop de hereni­ging van Jeruza­lem onder Joods bestuur in 1976 wordt herdacht. Daarom zingt Joshua Aaron een lied, dat een gebed is voor de vrede van Jeruzalem.

De tekst van het lied Sha’alu Shalom Yerushalayim, Vraag om Vrede voor Jeruzalem, is gebaseerd op Psalm 122:6-9:

Pray for the peace of Jerusalem— “May those who love you be at peace!
May there be shalom within your walls— quietness within your palaces.”
For the sake of my brothers and friends, I now say: “Shalom be within you.”
For the sake of the House of Adonai our God, I will seek your good.

Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!
Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.

Wees de eerste die reageert op "Muziekvideo: Sha’alu Shalom Yerushalayim"

Geef een reactie