Archeologie: Herodium, paleis en graf van Herodes

‘Wie het Herodium bezoekt, treedt daarmee in de sporen van koningen en rebellen en ervaart een geschiedenis van macht, luxe en intriges’, schrijft de Israëlische Nationale Parken Autoriteit op zijn website.

Het Herodium, of Herodion zoals het in het Grieks heet, is gelegen op een kunst­matig aange­leg­de heuvel, ruim 12 km te zuiden van Jeruza­lem, in de buurt van Beth­le­hem en de Joodse neder­zet­ting Gush Etzion.
Aanleiding voor de bouw was een veldslag: de Hasmo­neeër Antigonus probeerde met hulp van de Parthen een einde te maken aan de Romeinse overheersing. Jammer, maar ze werden verslagen. Dat was reden om voor Herodes de Grote om in 23 v. Chr op de plaats van de veldslag een paleizencomplex te laten bouwen. Het kreeg de vorm van een in het rond gebouw­de vesting met een dubbele muur en vier torens. Tot de vesting leidde een 120 meter lange en 6,5 meter brede trap, waardoor het fort goed te verdedigen was en Herodes zich er veilig voelde. Bij de trap zijn waterbekkens gevonden met een totale inhoud van 2500 m³.
Daarbinnen liet Herodes een paleis bouwen met een grote eetzaal, een groot badhuis in Romeinse stijl en meerdere slaapkamers. De muren werden versierd met fresco’s, de vloeren met mozaïeken. Zo’n 100 meter onder de vesting legde Herodes nog twee paleizen aan, omgeven door prachtige tuinen. Daarvan is niet veel bewaard gebleven.


Bezoek het Herodion met Albert Groothedde

Herodes liet zich ook in het paleis begraven, halverwege de berghelling. Pas na 30 jaar zoeken werd zijn graf in 2007 gevonden door de archeoloog Netzer.

Tijdens er eerste en tweede Joodse Opstand tegen de Romeinen werden het Herodion en de waterreservoirs door Joodse groepen gebruikt als toevluchtsoord.

Tussen de vijfde en de zevende eeuw is Herodion opnieuw bewoond geweest. Byzantijnse monniken bouwden drie byzantijnse kerken op de plaats van het lager gelegen paleizencomplex en een kapel in de hogergelegen vesting. Iets later deed Herodion dienst als leprakolonie. Vanaf de zevende eeuw is Herodion definitief verlaten.

Was hij liever architect geworden?
Het Herodium is een van de zomerpaleizen van de bouw­lustige koning Herodes de Grote. Hij heeft behoor­lijk veel laten bouwen: palei­zen in Jeru­za­lem, bij Jeri­cho en in Caesa­rea, waar hij ook theaters liet aanleg­gen, plus de steden Sebaste, Caesa­rea, Anti­patris en Phasa­ëlis.

Bronnen: Wikipedia>, Israel Parks Authority.
Zie ook, wanneer u de tijd hebt, HERODION – Palace of the JUDEAN KING Herod the Great, video, 1:47:46.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Herodium, paleis en graf van Herodes"

Geef een reactie