Archeologie: Megiddo 3 – Akeptous-mozaïek in oudste kerk

De Israëlische gevangene Ramil Razilo was buiten de gevangenis bij Megiddo puin aan het verwijderen met zijn shovel, toen een hoek van een groot mozaïek te voorschijn kwam. Dat bleek een stukje van misschien wel de oudste kerk in het heilige land.

Razilo, die een straf van twee jaar uitzat wegens verkeersovertredingen, was een van de ongeveer 50 gevan­ge­nen die in 2005 naar de streng beveiligde gevan­genis in de buurt van de histo­rische Tel Megiddo in de Jizreël vallei waren over­ge­bracht. Zij moesten het terrein onder­zoeken en gereed maken voor de bouw van een nieuwe afdeling voor 1200 Pales­tijn­se gevan­ge­nen. Razillo was verrast toen hij de hoek van het mozaïek ontdekte. De gevan­genen werkten maan­den­lang om met een spons en een emmer water om het vuil van alle delen van de prachtige mozaïe­ken te ver­wij­de­ren.


De ontdekking van een dorpje en de mozaïeken

Kerkgebouw uit de derde eeuw
Naast de restanten van een dorpje uit de eerste eeuw werden in totaal werden vier mozaïeken aangetroffen, overwegend zwart-wit. Die maakten deel uit van de vloer van een kerkgebouw uit de derde eeuw. Die datering is gebaseerd op de vondst van Romeinse munten die bij de opgraving werden gevonden. Het is een van de oudst bekende christelijke kerken die tot nu toe zijn ontdekt.
Een van de mozaïeken toont in het midden twee vissen, een bekend christelijk symbool uit die tijd.


Een van de mozaïeken bevat een belangrijke tekst

Opmerkelijk is de tekst van een van de aangetroffen mozaïeken, de Akeptous inscriptie. Het is een zwart-wit mozaïek, gemaakt ter ere van een vrouw met de naam Akeptous, die een speciale tafel gaf voor gebruik in de kerk tijdens de diensten. De Griekse tekst luidt: ‘De God­vre­zende Akeptous heeft de tafel aan de God Jezus Christus geschonken als een gedenkteken’.
Deze eenvoudige tekst is van groot belang, omdat hij aantoont dat de vroege christe­nen geloof­den dat Jezus Christus God is, zoals het Nieuwe Testa­ment stelt.
Dit geloof is in de loop der jaren herhaaldelijk aan­ge­val­len door zowel critici als sceptici van het Nieuwe Testa­ment, die beweer­den dat het pas veel later en na de regering van Con­stan­tijn de Grote in de vierde eeuw was dat de christe­nen begonnen te geloven dat Jezus God was.
Deze tekst uit de derde eeuw wijst er op, dat het idee en het geloof in de Godheid van Jezus al lang voor de vierde eeuw bestond, in tegen­stel­ling tot de bewe­rin­gen van critici van het Nieuwe Testa­ment.

De gehele plaats is zo belangrijk voor de kennis van het vroege christendom, dat de Israëlische regering later besloot de gevangenis te verplaatsen, zodat verder archeologisch onderzoek kan worden uitgevoerd, en later kan de plaats worden opengesteld voor toeristen.

Bronnen: NBC News, Wikipedia, Berman Yaniv

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Megiddo 3 – Akeptous-mozaïek in oudste kerk"

Geef een reactie