Archeologie: Oudste Tien Geboden op steen in de VS

Wat wist de Joodse Columbus wat wij niet weten? Na veel moeite en geduld maakte hij een zeereis over de oceaan en ontdekte Amerika. Dat continent werd na de verdrijving van de Joden uit onder andere Spanje een veilig toevluchtsoord voor hen. Was de vloot van koning Salomo daar eerder geweest?

Het zal velen verbazen te vernemen dat de oudste bekende Tien Geboden in Hebreeuwse karakters op steen gegrift zich niet in het Heilige Land maar in Amerika bevindt. De omstreden steen werd gevonden ten westen van Los Lunas, New Mexico. Aan de voet van een berg die Hidden Mountain (Verborgen Berg) heet.

De steen, die daardoor de naam ‘Los Lunas Decalogue Stone’ kreeg, staat ook bekend als ‘The Mystery Stone’, ‘The Phoenician Inscription Rock’, of ‘The Mystery Rock’. Op de steen staat de tekst van de Tien Geboden (ook wel Decaloog genoemd), geschreven in zogenoemd Paleo-Hebreeuws.

Roni Segal, de academisch adviseur van eTeacher, een online taalacademie, legde aan Breaking Israel News uit, dat ‘Paleo-Hebreeuws dateert van vóór onze moderne stijl van Hebreeuws schrijven. Deze vorm van Hebreeuws schrift werd ongeveer duizend jaar gebruikt en raakte in onbruik rond 500 voor Christus.’

De 80 ton zware steen waarop de geschriften werden gebeiteld is zo groot, dat hij mogelijk al sinds de tijd van Koning Salomo (1014 – 974 BCE), op zijn huidige plaats ligt. ‘Het meer vierkante Hebreeuwse schrift dat tegenwoordig wordt gebruikt, kwam in gebruik na het bewind van Koning Salomo,’ vervolgt Segal. ‘Omdat het schrift op deze steen in Paleo-Hebreeuws schrift is, vermoeden archeologen dat deze steen dateert uit Bijbelse tijden.’

Het is bekend dat de Israëlieten tijdens de heerschappij van Koning Salomo de Tien Geboden in ere hielden en schreven met Paleo-Hebreeuwse lettertekens. Aangezien de Verborgen Berg in de oudheid per schip bereikbaar was, is het aannemelijk dat de Israëlieten er tijdens hun reizen aan land gingen.

Koning Salomo was een welvarende en machtige koning wiens monarchie werd gekenmerkt door vele jaren van vrede. Hij wordt beschouwd als ‘de wijste van alle mannen’ die zeereizen rond de wereld liet maken om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen naar alles wat dichtbij en veraf was. Bovendien is het mogelijk dat de Israëlieten naar de Verborgen Berg waren gezonden om grondstoffen te vinden voor de omvangrijke bouwprojecten van koning Salomo, waaronder de bouw van de eerste Heilige Tempel in Jeruzalem.

Salomo bouwde ook een vloot in Ezeon-Geber, dat bij Eloth ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom. En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot: scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren van Salomo. En zij kwamen in Ofir en haalden daar goud vandaan, vierhonderdtwintig talent, en brachten het naar koning Salomo (1 Koningen 9: 26-28).

Harvard-geleerde Robert Pfeiffer, een expert in Semitische talen, bevestigde het Paleo-Hebreeuwse schrift. Hij vertaalde de geschriften en herkende er de tekst van de Tien Geboden in, waaronder: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land heeft gebracht’ en ‘Gij zult geen andere goden hebben’.

De steen is niet zonder critici. Kenneth Feder, professor in de archeologie aan de Central Connecticut State University, heeft verklaard dat ‘de steen vrijwel zeker nep is’, omdat hij gebruik lijkt te maken van moderne Hebreeuwse interpunctie en talrijke stilistische en grammaticale fouten bevat.

Wijlen professor en archeoloog Frank Hibben was de eerste die in 1933 melding maakte van de steen. Hij verklaarde dat hij de Decaloogsteen voor het eerst te zien kreeg van een gids die beweerde die in de jaren 1880 te hebben gevonden. Hibben had echter de reputatie archeologische gegevens te vervalsen. Vanwege het enorme gewicht van de steen en het jarenlang onprofessioneel schoonmaken van de inscripties, is de authenticiteit ervan helaas nooit door een laboratorium bewezen.

Toch heeft onder andere Cyrus Gordon, een geleerde in Hebreeuws van de Brandeis Universiteit bij Boston, ingestaan voor de echtheid van de steen. Segal stelde verder aan Breaking Israel News: ‘We weten dat Hebreeuws belangrijk was voor de grondleggers van Amerika en dat er andere oude Paleo-Hebreeuwse inscripties zijn gevonden in Noord-Amerika. Hebreeuws verbindt ons niet alleen terug naar onze Goddelijke en Bijbelse wortels, maar verbindt ook mensen terug naar hun Noord-Amerikaanse wortels!’.

Bronnen: www.israel365news.com, en.wikipedia.org, www.faculty.ucr.edu, www.youtube.com, www.livescience.com.
Zie ook: www.franklinterhorst.nl

3 Reactiesop"Archeologie: Oudste Tien Geboden op steen in de VS"

  1. Isra’Eliem maakten afschriften op stenen om daarmee het land waarin ze zich bevonden aan God te wijden (Joz 8:32). De gedachte bij deze vondst in de Verenigde Staten van Amerika is dan dat ze ten tijde van melech Sjlomo (Salomo) Amerika aan God zouden hebben gewijd, zoals in het artikel geclaimed wordt. Maar dat is helaas onaannemelijk! De Torah staat dat alleen toe voor het Land dat God aan Avraham en zijn nageslacht had gegeven.

  2. 80 ton wegende steen (met fouten) verscheept van Israël naar Amerika? Ongeloofwaardig naar mijn idee.

Geef een reactie