Archeologie: Sodom en Gomorra getroffen door meteoor

‘Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte onderste­boven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land’. Hoe deed God dat? En waar lagen Sodom en Gomorra precies?

Eerst maar het Bijbelse verslag. Abram’s neef Lot was met vrouw en dochters in de zondige stad Sodom gaan wonen. Sodom en Gomorra maakten onderdeel uit van een vijftal steden in het gebied boven de Dode Zee. Toen God besloot deze steden te verwoesten, liet hij op voorspraak van Abram zijn neef en diens gezin uit Sodom ophalen door twee engelen, die bijna het slacht­offer werden van een groepsverkrachting. Vroeg in de ochtend kwam Lot aan in het dorpje Zoar.

De volgende dag ‘stond Abraham ’s morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de HEERE had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. (Genesis 19:24-25 en 27-28)

In het verleden vroegen sommigen zich af of God hiervoor een vulkaan­uitbarsting gebruikte, en of aardgas of aardolie hierbij een rol hebben gespeeld.

Volgens een groep van 21 wetenschappers, die sinds 2005 onderzoek hebben verricht, is de vernietiging van Sodom en Gomorra het resultaat geweest van een meteoorinslag. Zij stellen dat Sodom niet op de plaats van de Dode Zee lag, zoals eerder werd aangenomen, maar in het Jordaandal in Jordanië, ten noorden van de Dode Zee, op de plaats van de hedendaagse stad Tall el-Hammam. Bijbelse archeologen zijn nog niet overtuigd.

Volgens de groep onderzoekers was de oorzaak de explosie van een enorme asteroïde in de atmos­feer van de aarde, die apocalyptisch vuur en geweld liet neer­dalen op een enorme archeo­logische heuvel en de omliggende regio van de Jordaan­vlakte ten oosten van Jericho. De centrale heuvel die vandaag ‘Tall el-Hammam’ heet, wordt nu algemeen aanvaard als het Bijbelse Sodom.

Het prestigieuze Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature vergeleek de uitbarsting boven Sodom met een zeer vergelijkbare maar zwakkere gebeurtenis die veel recenter – in 1908 – ongeveer 2.000 vierkante kilometer onbewoond Siberisch bos verwoestte in een gebied dat Tunguska heet. Bij die uitbarsting werden mensen die 100 km van het inslagpunt stonden, van hun voeten geslagen en werden ruiten verbrijzeld.

De onderzoekers schatten dat de rots uit de ruimte minstens 50 meter breed was en dat de energie van de explosie gelijk was aan meer dan 22 miljoen ton dynamiet – 1000 keer de atoombom die Hiroshima verwoestte. Zij beschrijven het aldus:
‘Een ongebruikelijke 3.600 jaar oude houtskoolrijke vernie­tigings­laag in Tall el-Hammam markeert het plotselinge verlaten van een stedelijk centrum uit het Midden-Bronstijdperk in de Jordaanvallei, dicht bij de noordkant van de Dode Zee. In de 30 km brede lagere Jordaanvallei werden 15 andere steden en 100 kleinere dorpen tegelijkertijd verlaten aan het einde van de Midden-Bronstijd en bleven gedurende 300 tot 600 jaar grotendeels onbewoond. De resten van deze oude stad en de aangrenzende gebieden lijken uniek in vergelijking met die van andere tijden, wat wijst op het optreden van een hoogst ongebruikelijke catastrofale gebeurtenis.’

De 1,5 meter dikke koolstof-en-as-rijke vernietigingslaag van de site bevat materialen zoals geschokt kwarts, gesmolten aardewerk en leemstenen, diamantachtige koolstof, roet, gesmolten stucwerk, verkoolde stukken houten balken, verkoold graan en fragmenten van menselijke beenderen.

Door de luchtstoot werd ook een grote hoeveelheid zout over het gebied uitgestrooid. Na de verwoesting van de stad was het gebied jarenlang onbewoond, mede omdat het lastig was op de zoute grond bij de Dode Zee eten te verbouwen. De Bijbeltekst vermeldt ook ‘en het gewas op het land’.

Wat denken Israëli’s over dit onderzoek?
Het mainstream Hebreeuwse nieuwsmedium Walla! leek ook verbaasd dat de wetenschap zo’n wild Bijbelverhaal als Sodom en Gomorra kon bevestigen, zoals je kunt zien in deze vertaling:

‘De wetenschap bevestigt: Het Bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra is waar en accuraat: Een van de beroemdste Bijbelse steden, Sodom, wordt in het boek Genesis volledig door God vernietigd vanwege de daar heersende zondecultuur en die van een andere stad – Gomorra. Geleerden bevestigen nu dat het Bijbelse verhaal juist is – en dat “vuur en zwavel” uit de hemel leidde tot hun vernietiging.’

Walla hield ook een enquête om Israëli’s te vragen of zij het Bijbelse verhaal over Sodom en Gomorra geloofden. Verbazingwekkend genoeg zorgt dit ene stukje moderne weten­schappelijke beves­tiging ervoor dat veel Israëlische sceptici de waarheid van de Bijbel her­over­wegen:

• 12.700 Hebreeuws-lezende Israëli’s reageerden.
• 76% zei: ‘Ja, het staat in de Bijbel.’
• 8% zei: ‘Echt niet.’
• En 16% zei: ‘Ik dacht van niet, maar deze (weten­schap­pe­lijke) studie doet me twijfelen.’

Wonderbaarlijke timing van uiterst zeldzaam natuurverschijnsel?
Het verslag van de onderzoekers plaatst de vernietiging van Tall el-Hammam in ongeveer het jaar 1650 voor Christus. Ter vergelijking: Rabbi Mattis Kantor, auteur van Codex Judaica, plaatst de vernietiging van Sodom in het jaar 1713 voor Christus.

Zelfs seculiere wetenschappers geven vrijelijk toe dat de nauwkeurige afstemming van het universum, het evenwicht van de natuurkrachten, de perfecte omstandigheden voor het leven op aarde en de eenvoudigste levende cel allemaal verbijsterend onwaarschijnlijk zijn – wonderbaarlijk op zich. Die beroemde ‘evangelist’ voor wetenschappelijk atheïsme, Dawkins, geeft toe dat het basis replicatie- en DNA-systeem in elke cel in wezen miraculeus is (“…hoe miraculeus, een enkele gebeurtenis die we mogen postuleren.” – The Blind Watchmaker).

De oorsprong van het fysieke universum is veel meer dan een wonder…

Bronnen:
Christianity Today; Nature; C Vandaag; israeltoday.co.il; World Israel News; Brabosh

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Sodom en Gomorra getroffen door meteoor"

Geef een reactie