Archeologie: Tel Kedes, de noordelijke vrijstad

In zijn afscheidsrede gaf Mozes opdracht, wanneer het land Kana’an was veroverd, daar drie vrijsteden aan te wijzen, zoals dat ook in het Overjordaanse gebied was gebeurd. (Deut. 19). Jozua voerde deze opdracht uit, en koos drie steden uit:
Verder sprak de HEERE tot Jozua: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wijs voor uzelf de vrijsteden aan waarover Ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb, zodat iemand die een doodslag heeft begaan, die iemand zonder opzet, niet met voorbedachten rade, om het leven heeft gebracht, daarheen kan vluchten, opdat ze voor u tot een toevlucht zijn tegen de bloedwreker.
Toen zonderden zij af: Kedes in Galilea, in het bergland van Naftali; Sichem, in het bergland van Efraïm; en Kirjath-Arba, dat is Hebron, in het bergland van Juda.
(Jozua 20:1-3 en 7)

Van Kedesh is nu weinig meer over dan een ruïne­heuvel, een Tel. Weinig Israëlische reis­gidsen en kaart­experts weten zelfs maar van het bestaan ​​van Tel Kedesh af. De plaats is zo verborgen is dat de meeste kaarten hem weglaten.

De gelicentieerde gids Nosson Shulman bezocht de plaats en schreef er over, en we reizen graag met hem mee.

Kedes was oorspronkelijk een Kanaänitische stad die Jozua veroverde (Jozua 12:22). Hij was gelegen in het gebied van de stam Naftali (Jozua 19:37), en werd tot een van de 48 Levitische steden gemaakt (Jozua 21:32). Het was tevens een van de Bijbelse vrijsteden.

Deze steden waren aangewezen als ‘open­lucht­gevange­nissen’ voor mensen die per ongeluk iemand hebben gedood. (Volgens de Torah-wet is opzettelijke moord een halsmisdaad, en naar de vrijstad vluchten zou de moordenaar niet helpen).
Wanneer hij bij ongeval iemand had gedood, zou de dader vluchten naar een van deze zes steden, waar hij werd beschermd tegen de bloed­ver­wanten van het slacht­offer, die misschien wraak wilden nemen.
Zijn verblijf in de vrijstad was onbepaald en duurde tot de Kohen Gadol (Hogepriester) stierf. Dat kun dus een heel korte of lange tijd duren.


De bijbelse vrijsteden (Biblestudy.org via Nosson Shulman)

Het doel van de vrijstad was niet alleen straf, maar ook reha­bilitatie. Anders dan in tegen­woordige gevange­nissen, waar een persoon van zijn familie wordt gescheiden en bij criminelen wordt ondergebracht, mocht in een vrijstad iemands familie zich bij hem voegen en hij kreeg een huis zonder huur.

De toevallige doodslager woonde onder de heilige Levieten (alle zes vlucht­steden waren ook Levitische steden), die naast de zorg voor hun levens­onder­houd hun dagen door­brachten met het het dienen in de Tempel en de studie van de Torah. De goede invloed van de Levieten zou hopelijk afstralen op de toevallige dood­slager en hem een ​​beter mens maken.

Ballingschap
Omstreeks 700’s v.Chr. veroverde Tiglath-Pileser III, de koning van Assyrië, Kedesh en verbande zijn Joodse inwoners naar het hedendaagse Irak. De verbannen inwoners van Noord-Israël, waaronder Kedesh, vormen de beroemde ‘Tien verloren stammen’. Heidenen uit andere delen van het Assyrische rijk werden binnen­gehaald (2 Koningen 16-17) en de inwoners van Kedes stonden bekend om hun haat en intimidatie van Joden.

Kedesh werd tussen 143-145 v.Chr. veroverd door de Makkabeeën (bekend van de Chanoekah-geschiedenis). In 63 v.Chr. annex­eer­den de Romeinen Israël en maakten van Kedes een heidense stad. Met de islami­tische verove­ring van de regio tussen 636 en 640 hield de stad op te bestaan ​​en hij ligt sindsdien in puin.

Opgravingen
De University of Michigan/University of Minnesota Excavations heeft sinds 1997 opgravingen uitgevoerd in Tel Kedesh, om te zoeken naar bewijsmateriaal voor Foenisische invloed tijdens de Hellenistische en Romeinse perioden. Daarbij heeft het team bewijs gevonden van een monu­men­taal administratief gebouw dat dateert uit de Perzische (6e-4e eeuw v.Chr.) en Hellenistische (3e-1e helft 2e eeuw v.Chr.) periodes. De ontdekking van meer dan 2000 kleizegelafdrukken (bullae) in 1999, en in 2010 een Ptolemeïsche gouden munt die op Cyprus werd geslagen, getuigen van de bekendheid en rijkdom van Kedesh in het regionale landschap.

Tegenwoordig bevinden de ruïnes van Kedesh zich op minder dan 3 km van de Libanese grens. Een van de wegen die erheen leiden, biedt zelfs een prachtig panoramisch uitzicht over Libanon!

Hoofdfoto: דוידוד – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33807530

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Tel Kedes, de noordelijke vrijstad"

Geef een reactie