Archeologie: Vaticaan wil Joodse artefacten tentoonstellen

Het Vaticaan heeft interesse getoond in het vrijgeven van Joodse artefacten uit zijn archieven, zodat ze tentoon­ge­steld kunnen worden in een museum als onderdeel van het Vatican Museum Exchange Program. Dat is opgezet door onder­zoeks­archeo­loog rabbijn Harry Moskoff, die al tientallen jaren op zoek is naar de Ark van het Verbond. Dit recente initiatief, gedreven door de geest van samen­werking en begrip, heeft de potentie om Rome en Jeruzalem dichter bij elkaar te brengen.

Het project begon toen twee jaar geleden een advocaat namens de Israëlische regering contact opnam met Moskoff na de ontdekking van een document uit 1204 met details over geschenken die Baldwin I, de keizer van het Latijnse Rijk van Constantinopel, aan paus Inno­centius III had gegeven, in de Nationale Biblio­theek van Frankrijk. Tot deze geschenken behoorden kunst­voor­werpen uit het Heilige Land, zoals wierook­schepjes en zilveren trompetten die werden gebruikt bij offer­rituelen.

Het Vaticaan heeft, in een prijzenswaardige daad van goede wil, zijn bereidheid getoond om deze lang verborgen schatten te ontsluiten en zo een gevoel van eenheid en gedeeld erfgoed tussen de twee culturen te bevorderen. Hoewel de artefacten niet origineel uit de Tempel in Jeruzalem zijn, bieden ze een uniek inzicht in de geschie­denis van de regio en haar religieuze praktijken.

Naarmate de onderhandelingen vorderen, hoopt men dat deze artefacten zullen worden tentoongesteld in het Vaticaanse museum, waar het publiek ze kan waarderen en ervan kan leren. Dit gebaar van goede wil versterkt niet alleen de band tussen Rome en Jeruzalem, maar dient ook als een symbool van samen­werking en gedeelde waarden dat de wereld kan inspireren.

Bronnen: Bridging Cultures: Vatican’s Artifacts May Bring Rome and Jerusalem Closer Together, Vatican may release holy Jewish artifacts from its storage galleries.
Zie ook: Wikipedia, Holy See – Israel relations, Is there new evidence of Jewish Temple treasures in the Vatican? (Harry Moskoff, The Jerusalem Post), Archaeologist Discusses Cultural Diplomacy and the Vatican (video, kies Engelse ondertiteling), Een uitgebreide rondleiding in de musea van het Vaticaan.
Afbeelding: De Sint Pieter kathedraal in het Vaticaan.

1 reactieop"Archeologie: Vaticaan wil Joodse artefacten tentoonstellen"

  1. Het is mooi en goed als relaties worden verbeterd, ik vraag mij alleen af; wat is de gezamenlijke gedeelde erfgoed en of eenheid tussen Rome en Jeruzalem? Anders gezegd: welke overeenkomst heeft het ‘Christendom’ na Constantijn met het 1ste Christendom van de 1ste en 2de eeuw?

Geef een reactie