Nieuws

Christelijke vragen bij Sidrot uitleg

In de synagoge wordt elk jaar vooral de hele Choemasj – de vijf boeken van Mozes – gelezen en besproken. Rik Bokelman heeft opperrabbijn Binyomin Jacobs gevraagd hem een wekelijkse bespreking van de sidra‘ te…


Shabbats­lezingen: Licht tegenover duisternis

Farao’s adviseurs begrijpen al dat de plagen een duidelijk gevaar zijn geworden voor het land Egypte. Ze zijn geen optische illusie of een onschuldige grap. Zij begrijpen dat de Farao zich moet overgeven en deze…


Muziekvideo: Atah Gibor, U bent Machtig

Terwijl we in de shabbatslezingen over een domme en hardnekkige Farao lezen, die zijn volk meesleept in de ellende, luisteren we naar het lied Atah Gibor, U bent Machtig. De tekst is afkomstig uit de…


Archeologie: Slagtand van reuze-olifant uitgegraven

Een complete slagtand van een grote prehistorische olifant is in augustus ontdekt en uitgegraven bij kibboets Revadim in zuidelijk Israël, waar al eerder opgravingen zijn verricht. De rechte slagtand met een lengte van 2,50 meter…


Drie levensverhalen tijdens één veldslag

Op 2 oktober 1944 begon de grootste militaire operatie op Nederlandse bodem: de slag om de Schelde. Deze operatie was van strategisch belang, namelijk om een tweede haven voor de Geallieerden te openen. Deze moest…


Shabbats­lezingen: Oorlog tegen de Egyptische afgoden

Bij de plagen over Egypte ging het niet alleen om een onbe­trouw­bare farao. Het ging om meer: een oorlog tegen de goden van Egypte. Want de Israëlieten moesten leren, dat zij niet alleen uit Egypte…


Muziekvideo: Go Down, Moses

De tekst van het lied beschrijft de bevrijding van het oude Joodse volk uit de Egyptische slavernij, een verhaal uit het Oude Testament, dat in deze weken wordt gelezen in en buiten de synagogen. Voor…


Kritische toetsing van de gnostiek

De mens probeert langs allerlei wegen het goddelijke te zoeken. Dat is opmerkelijk, want God heeft de Weg ertoe al lang geleden gewezen. Die staat in de Bijbel beschreven. Dr. Jeffrey Satinover bespreekt deze opmerkelijkheid…


Reformatorische Israëlbeschouwing

Door de oprichting van de staat Israël konden de kerken niet langer om het feit heen dat het Joodse volk zich op de landkaart had gemanifesteerd. Maar wat is het standpunt van de Reformatorische kerken…


Shabbats­lezingen: Sterven met hoop op de opstanding

Bij zijn sterven gaf Jakob opdracht, hem in het land Kanaän te begraven. Ook Jozef wilde daar uiteindelijk worden begraven. Zij hadden hoop en een visie voor terugkeer naar Kanaän. Ook wij hebben hoop en…


Nieuwe Testament leert Torahnavolging

Vrijwel alle christenen stellen dat de Torahnavolging van Godswege geen of geen doorslaggevende voorwaarde is voor hun geloofsleven. Dat is opmerkelijk, want de hele Bijbel, ook het Nieuwe Testament, veronderstelt dat wel. Hendrik de Jong…


Dagelijks Joods-christelijk onderwijs

Bekend zou moeten zijn dat christelijk geloof uit het Jodendom voortkwam. Maar toch weert de christenheid het Jodendom. De Messiaanse voorganger Jonathan Cahn probeert met zijn dagboek ‘Boek van geheimenissen’ de band met het Jodendom…


Shabbats­lezingen: God kan door dromen spreken

‘We hebben toch de Bijbel, Gods Woord, we hebben toch geen dromen nodig, God behoeft toch niet door dromen te spreken?’ klinkt het wel eens. Toch spreekt God soms door dromen, en de samenstellers van…


Praktisch handboek voor Israëlreis

Het Land Israël bezoeken kan op meerdere manieren. De meeste mensen gaan als toeristen die zich vaak als trofeeënjagers gedragen. Gelovigen zouden er echter voor kunnen kiezen om het bezoek een spirituele ervaring te laten…


Shabbats­lezingen: God keert alles ten goede

Wat zal er door Josef heen gegaan zijn? Door zijn eigen broers was hij opgepakt en als slaaf verkocht naar Egypte. Waren die profetische dromen over koren­schoven en sterren die voor hem bogen dan bedrog…


Joodse wereldbijdrage belicht en verklaard

Sommige mensen denken dat Joden zich beperken tot hun eigen kring zonder aan de samenleving bij te dragen. Anderen daarentegen stellen dat Joden overal achter zitten. Volkomen tegenstrijdigheden. Socioloog André Agsteribbe belicht in zijn boek…


Ontstaan Joodse Staat in kaart gebracht

Velen hebben gehoord over de oorlogen voorafgaande aan het oprichten van het Joodse nationale tehuis; de Staat Israël. Maar weinige kennen echter de langlopende geschiedenis van diplomatieke onderhandelingen voor het vaststellen van veilige, houdbare grenzen…


Rabbijnen – Ri‘sjoniem periode – deel 3

Dit is een artikel in een serie over het rabbinale Jodendom bedoeld om te laten zien waarom en hoe het dominant werd. Het leven en de wereld van enkele prominente rabbijnen wordt beschreven en wat…


Shabbats­lezingen: Maak een ander niet beschaamd

Talloos zijn de commentaren op de verkoop van het eerst­ge­boorte­recht en het ‘stelen’ van de zegen door Jakob. Hij wordt een bedrieger, een hielenlichter, genoemd. Maar er is nog een andere kant aan de zaak:…


Wat is Judaïseren?

De apostel Paulus kreeg in de christenheid de hoofdrol. Dat kwam niet alleen omdat niet-Joden de meerderheid gingen vormen. De christenheid richtte zich ook op (politieke) erkenning in de Romeinse wereld. Juist Paulus leek beiden…


Shabbats­lezingen: De Messiaanse lijn voortgezet

Dwars door alle generaties heen zien we dat Gods plan voor de komst van de Messias wordt doorgezet. God trekt een duidelijke lijn in de geschiedenis: Hij kiest een man, Abraham, die uitgroeit tot het…


Zionistische inspanningen Herzls christelijke vriend

Nog steeds komen over bekende zaken heel bijzondere elementen aan het licht die onbekend zijn gebleven. Zo wordt in het boek ‘De prins en de profeet’ zulke elementen belicht uit de begintijd van het moderne…