Nieuws


Shabbats­lezingen: Van wie is het land?

De Heer had het land Kanaän aan Abram beloofd. Dat was een zware beproeving van zijn geloof, want hij heeft er slechts een klein deel van in bezit gehad. Toch geloofde hij, en God realiseerde…Archeologie: Zoeken naar vermiste personen

Gewoonlijk graven archeologen van de Israel Antiquities Authority naar restanten van duizenden jaren oude beschavingen. Deze weken werken archeo­logen mee aan de zoektocht naar menselijke resten, na de massa­moord die Hamas-strijders op 7 oktober uitvoerden….


Muziekvideo: Ontferm U over Israël Uw volk

In deze dagen van strijd willen we met dit lied bidden voor het volk Israël en zijn soldaten, dat zij Uw wil volbrengen, en dat U hen daarbij beschermt. De componist van dit lied is…


Archeologie: Waar lagen Sodom en Gomorra?

In de shabbatslezingen wordt de vernietiging van de zondige steden Sodom en Gomorra beschreven. Vorig jaar plaatsten we er een uitgebreid artikel over: Sodom en Gomorra getroffen door meteoor. Waar lagen deze steden eigenlijk? Deze…
Bespreking van vroeg-Joodse literatuur

Vroeg-Joodse literatuur betreft meer dan Bijbelboeken, maar ook geschriften die vaak nauw betrokken zijn op de Bijbel zonder dat keurmerk te hebben ontvangen. Daniël de Waele bespreekt veel van die literatuur in het boek ‘Vergeten…


Archeologie: Waar lag Oer der Chaldeeën?

Zo’n 2000 jaar voor Christus vertrok Terach met zijn zonen Abram en Nahor, zijn kleinzoon Lot en hun vrouwen en kudden vanuit Oer der Chaldeeën richting Kanaän, vermeldt Genesis 11:31. Maar waar lag Oer precies?…


Muziekvideo: Am Yisrael Chai, het volk Israël leeft

Deze enthousiaste muziekvideo met de titel Macharozet chinoeq, Onverbrekelijke band, brengt een duidelijke boodschap over van sterke eenheid, vastberadenheid en solidariteit. Een hartverwarmende boodschap in deze verwarde en verdrietige tijd. Het is een bewijs van…


Shabbats­lezingen: Voer je opdracht helemaal uit

De Bijbel waarschuwt tegen nalatigheid, die ten verderve leidt. Abrams vader Terach bleef op weg naar Kanaän in Charan steken. Jozua veroverde met het volk niet het gehele beloofde land. Koning Joas versloeg de Syriërs…
Zuivere wetenschap sluit God niet uit

In de moderne wetenschap is atheïsme en Darwinisme heersend geworden. Geloof in de Bijbelse God wordt onwetenschappelijk geacht. Wetenschap hoort inderdaad onbevangen, niet-vooringenomen en objectief te worden bedreven. Maar zijn atheïsme en Darwinisme, als ideologische…


Shabbats­lezingen: Wees dan waakzaam

Waarom wilde God de aarde verdelgen en alleen de rechtvaardige Noach redden? ‘De aarde was verdorven voor Gods aange­zicht en vol met geweld’. Ook nu is de aarde vol geweld. De kranten staan er vol…