Gezamenlijke conferentie tegen verdeling van het Sieraadland Israël: ‘The Trial’ – Den Haag 3-4 juli 2024

people standing on brown field during daytime

Bezoek de evenementwebsite van de Trial (‘De Rechtzaak’) en schrijf je.

Op 30 december 2022 namen 87 landen in de Verenigde Naties een resolutie aan om het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag te vragen een advies uit te brengen waarin de ‘Israëlische bezetting en discriminatie van de niet-Joden in Israël’ zal worden bestraft. veroordeeld. Dit verzoek is zeer betekenisvol en het laat ons zien hoe ver we in de eindtijd zijn gekomen.

Dit verzoek had alles te maken met de vraag wie de wettelijke bevoegdheid heeft om te regeren over Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem (dat de Oude Stad met de Tempelberg omvat). Veel landen willen Jeruzalem verdelen en willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat wordt.

Het ICJ heeft dit verzoek aanvaard en de landen uitgenodigd om hun respectievelijke visies uiterlijk op 25 juli 2023 in te dienen.

Uit de Nieuwsbrief:

Den Haag is het afgelopen half jaar wereldwijd in het nieuws m.b.t. Israel. Den Haag is de hoofdstad van het Internationaal Recht in de wereld. Met rechtbanken als o.a. de ICC en het ICJ.
Zo is Den Haag nu veel in het nieuws mbt Israël, maar de rechtszaak die nu speelt gaat over het eigendomsrecht van Israel op o.a. Oost Jeruzalem en het Bijbelse harteland. We zien dus meer dan ooit dat de wereldwijde juridische strijd om Israel in Den Haag plaatsvind.

Op verzoek van de Verenigde Naties mochten alle naties hun juridische mening op het land Israel inleveren bij het ICJ tot afgelopen juli 2023.
Iedereen heeft wel een mening bij het conflict. Ook de kerken zijn hierover zelfs verdeeld.

Maar wat zegt de Bijbel over het land en het eigendom hierover? Moet dat niet leidend voor ons zijn?  Joel 3 vers 1 en 2 is zeer duidelijk.
Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2. zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

De situatie zoals beschreven door de profeet Joel, is nog nooit zo actueel geweest als nu.
Als gelovigen willen we ook een Bijbels geluid brengen aan de rechters van het ICJ en anderen. We zijn geroepen om de Bijbelse Waarheid te spreken in de hoofdstad van Vrede en Recht.

Daarnaast is er het ernstige besef dat onze landen geoordeeld zullen worden met betrekking tot het delen van het land.
De bezoekers beseffen de ernst meer dan ooit en komen uit allerlei delen van de wereld om te staan in verootmoediging voor hun land en om voorbede te doen.

Juist hier in Den Haag waar een beslissing genomen gaat worden of bijvoorbeeld Oost Jeruzalem ‘illegaal bezet’ zou worden door Israel.
De plek waar de twee meest belangrijke bergen zich bevinden die alles te maken hebben met de wederkomst van de Messias.
Namelijk de Olijfberg en de Tempelberg. (95% van de Bijbelgeschiedenis speelt zich af in Judea-Samaria)

Waarom is het belangrijk juist nu dit congres te houden?

Omdat juist nu de kwestie speelt in Den Haag bij het ICJ. We kunnen elk moment een uitslag verwachten. Dat kan zijn voor of na 3 of 4 juli.
Wat willen we bereiken met het congres? Waarom is daarvoor een decreet nodig? En wat staat er in het decreet.

Dat we spreken over een decreet, is gebaseerd op basis van Esther 8 vers 8.
“Schrijft u dan zelf over de Joden zoals goed is in uw ogen (een decreet !), in naam van de koning, en verzegelt u het met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden”.

Het event zal bestaan uit twee delen. De eerste dag zal in het teken staan van het land, verootmoediging en de 2e dag zal het decreet centraal staan. Er zijn vele (inter-) nationale sprekers, veel gebed, muziek.
De eerste avond is er een bijzonder benefit diner en de laatste avond zal een feestelijke slotavond zijn.

Uit allerlei delen van de wereld komen er bezoekers die dankbaar zijn om hier in Den Haag te staan voor een Bijbels geluid, maar ook om te staan voor hun eigen land. Want Joel leert dat elk land wordt geoordeeld door de Here God en zij komen hier om te pleiten voor hun land als dat land besluit om Jeruzalem en het hartland te ontkennen als zijnde niet Joods.

Een unieke gebeurtenis die maar één keer wordt georganiseerd. Iedereen die dit besef kent, is uitgenodigd.

Het wordt georganiseerd in het World Forum.

Want zie, in die dagen en op dat moment,
Als Ik de gevangenen van Juda en Jeruzalem terugbreng,
Ik zal ook alle naties verzamelen,
En breng ze naar het dal van Josafat;

En ik zal het oordeel ingaan

met hen daar,
Vanwege Mijn volk,
Mijn erfgoed Israël,
Die zij onder de naties verspreidden;
Ze hebben ook Mijn land verdeeld.

Joël 3:1-2

Wees de eerste die reageert op "Gezamenlijke conferentie tegen verdeling van het Sieraadland Israël: ‘The Trial’ – Den Haag 3-4 juli 2024"

Geef een reactie