Waken voor ‘christelijk judaïsme’

Dirk van Genderen is spreker en schrijver over Israël.

Het is een positieve ontwikkeling dat christenen de joodse wortels van hun geloof ontdekken, vindt publicist Dirk van Genderen. “Echter, sommige christenen raken er vervolgens van overtuigd dat ze zich aan allerlei wetten en regels uit het Oude Testament moeten gaan houden, een soort christelijk judaïsme, als ik dat zo mag noemen.”

Dat schrijft de christelijke spreker en schrijver in een van zijn recente blogs. “De Bijbel is geschreven door Joodse mensen, de Heere Jezus werd geboren in het Joodse volk, Hij was een Jood. Geen Palestijn, zoals veel Palestijnse christenen beweren, maar een Jood”, aldus Van Genderen, die veel over Israël schrijft.

Sommige christenen gaan vervolgens een stapje verder, door bijvoorbeeld de sjabbat en de andere feesten uit de Thora te vieren. Van Genderen: “Is dat verkeerd? Nee. Moet dat? Daar ben ik niet van overtuigd. Al in de eerste eeuwen kwamen veel christenen op de eerste dag van de week samen, de opstandingsdag van de Heere Jezus.”

Iedereen is vrij om de sabbat te vieren, benadrukt Van Genderen. “Ik ken dierbare broeders en zusters die gekozen hebben voor deze weg, ook al kostte het hun vaak offers op allerlei gebieden.”

Onder het artikel zijn tientallen reacties te lezen, zowel instemmend als kritisch. De messiaans gelovige Henk Rijstenberg schrijft bijvoorbeeld dat de rustdag nooit is afgeschaft en Jezus zichzelf heer over de sjabbat noemde (Lucas 6:5). “Het is Yeshua zelf die in Mattheus 5 aangeeft dat niets van de Thora wordt afgeschaft maar dat Hij gekomen was deze vol te maken. Vol maken staat niet synoniem met afschaffen. Verder spoort Hij in Mattheus 7 de mens aan om de wil van Zijn Vader te doen. In Gods komende koninkrijk wordt de Shabbat en de nieuwe maan gewoon gevierd”, aldus Rijstenberg.

Van Genderen erkent dat er nog altijd profetieën over de bijbelse feesten openstaan. Zacharia 14 beschrijft bijvoorbeeld het opgaan van de volkeren naar Jeruzalem. Maar om dat feest nu al als christen te vieren, ziet hij niet als vereist, al is het wel “een getuigenis naar het Joodse volk toe”.

Problemen die het vieren van de sjabbat soms oproept, gaan Van Genderen aan het hart. “De man viert soms wel de sabbat, de vrouw en zijn kinderen niet, wat tot spanningen, pijn en verdriet leidt. Hij gaat niet meer mee naar de zondagse diensten, zij gaan niet mee naar de sabbatsamenkomsten, wat een scheiding in het gezin veroorzaakt. Dit kan niet goed zijn.”

4 Reactiesop"Waken voor ‘christelijk judaïsme’"

 1. Traditie is als men zaken volgt die niet in Gods Woord staan zoals zondagsheiliging i.p.v. sabbat, kalender van de paus i.p.v Gods kalender voor Zijn feesten, andere datum voor Pinksteren, Kerstfeest, dankdag i.p.v. feest van de inzameling (wat gelijktijdig loofhuttenfeest is!). Jeshua waarschuwt tegen traditie. Waarom houden kerken dan vast aan de onbijbelse tradities tegen de waarschuwingen van onze God JHWH en Jeshua in?

 2. Dat was een korte uiteenzetting.

  De Heer gaf zelf aan dat Hem volgen strijd in gezinnen zou geven. Waarom? Keuze tussen goed en kwaad, duisternis en licht.

  Kan dat goed zijn?

  God is goed, wij mens zijnde verre van.

 3. (Ik lees zelf ook wel Dirks artikelen.)

  Pas op voor Joodse traditie en Judaisme.
  De Heer ageerde al tegen tradities en inzettingen der ouden. Ivm tempelverwoesting ingestelde regels los van de Torah.

  Pas op voor traditie en Christendom.
  In zekere zin volgt men de pauselijke leer met de oa zondag boven en ipv de zaterdagse sabbatdag. Te meer heidense vermenging met feesten. Etc.

  En nee, de WET (lees torah=onderwijzing) is niet afgeschaft door de Heer Jezus Christus/ Yeshua HaMashiach.

  De Torah van YHWH is volmaakt, bekerende de ziel.
  De getuigenis van YHWH is gewis, den slechte wijsheid gevende. Psalm 19.

  Overal in de bijbel is YHWH vervangen door HEER. Waarom?
  Traditie!

  Lees bv maar voorin de sv nbv editie.
  Onze God en Vader heeft een Naam. Dat is dus ook niet adonai of hashem.

  Vanwaar toch die afkeer van de Wet? Is dat omdat deze zonden doet kennen? Een spiegel voorhoudt?

  Er is dus meer traditie dan we vaak doorhebben.

  Vrede zij met u, shalom

 4. Dienen we God het liefste met onze eigen feesten of met Zijn Feesten?
  Overigens in alle bescheidenheid……

Geef een reactie