Waarom er een Derde Tempel komt 

Door Alfred Muller in Jeruzalem

Ik weet het: dit is een gevoelig onderwerp. Onder Joden en christenen is menig felle discussie gevoerd over de vraag of de tempel wel of niet moet of zal worden herbouwd.

Vandaag staat de tempel volop in belangstelling in Israël. Het is namelijk Tisha B’Av – de negende van de Joodse maand Av.

Duizenden Joden bezoeken sinds gisteravond het plein voor de Westelijke Muur, zeker 300 gingen vandaag de Tempelberg op. Politiewoordvoerder Micky Rosenfeld zei dat zeven bezoekers van de heilige plek werden verwijderd omdat ze zich niet aan de regels hielden. Moslims hebben gebedsrechten op de berg, Joden alleen bezoekrechten.

Tisha B’Av is een vastendag. Het is de dag waarop Joden de verwoesting van de Eerste en Tweede Tempel en andere nationale catastrofes herdenken. Daartoe behoren ondermeer de verbanning van Joden uit Groot-Brittannië in 1290 en uit Spanje in 1492. Ook staan ze stil bij het neerslaan van de Tweede Joodse opstand van Bar Kochba in 135 A.D. door de Romeinen. Daarbij kwamen 600.000 Joden om.

Voorbereidingen herbouw
De Israëlische televisie besteedde vandaag en gisteren ook aandacht aan de voorbereidingen die enkele Joodse groepen treffen voor de herbouw en inrichting van de Derde Tempel. Ja, de Derde Tempel lijkt elk jaar meer in het nieuws te komen.

Persoonlijk denk ik dat de tempel niet moet worden herbouwd. Ik zie er na het offer op Golgotha geen enkele theologische noodzaak meer toe. In het verlenen van steun door christenen aan Joodse groepen die de tempel willen herbouwen, zie ik dan ook niets.

Tegelijkertijd verwacht ik dat de tempel wel zal worden herbouwd. Waarom? Gewoon omdat het schip die kant opvaart. Joden hebben de berg altijd als heilige plek beschouwd. In de afgelopen honderd jaar hebben Joden rondom de berg steeds meer rechten gekregen. Het Tempelinstituut maakt voorwerpen voor de Derde Tempel en sommigen houden zich bezig met de studie van de tempelrituelen. Maar er zijn ook andere recente belangwekkende ontwikkelingen.

Pelgrimsfeesten
Een: steeds meer Joden wonen op de grote Joodse feestdagen de plechtigheid van de priesterlijke zegen bij. Cohanim  (Joden uit het priesterlijk geslacht) spreken deze zegen uit op het plein ten westen van de Westelijke Muur tijdens de grote Joodse pelgrimsfeesten. Oude praktijken worden in ere hersteld. Het verschil is dat Joden vroeger de Tempelberg zelf opgingen voor deze ceremonie.

Twee: de Joodse presentie rondom de Tempelberg neemt toe. De Olijfberg aan de oostzijde is al lang geen uitsluitend Arabisch gebied meer. In de wijken ten noorden en zuiden van de Tempelberg vestigen zich steeds meer Joden.

Drie: steeds meer Joden bezoeken de Tempelberg. Opperrabbijnen zeggen weliswaar dat Joden deze plek niet mogen betreden. Maar andere rabbijnen denken er anders over. Joden mogen niet in het openbaar bidden op de berg, maar af en toe worden er toch pogingen toe gedaan.

Gebedsrechten
Vier: de roep om Joden gebedsrechten te geven op deze heilige plaats en daar een synagoge te bouwen, wordt steeds luider. Sommige rechtsnationalistische Knessetleden willen zelfs met wetgeving de gebedsrechten afdwingen. Moslims claimen de berg namelijk ook als een heilige plaats.

Vijf: Joden en moslims bereiken mogelijk in de toekomst een compromis over de Tempelberg. Veel Joden geloven dat moslims dezelfde God aanbidden. Er zijn contacten tussen leiders van beide groepen. En als een compromis niet lukt, dan is daar altijd nog de harde hand van de oproerpolitie.

De bovenstaande ontwikkelingen zullen vroeg of laat tot Joodse gebedsrechten op de berg en de bouw van een synagoge leiden. Of we het nog meemaken weet ik niet, maar een logische volgende stap is de herinstelling van de offerdienst en de herbouw van de tempel.

2 Reactiesop"Waarom er een Derde Tempel komt "

  1. idd een gevoelig onderwerp en of de door mensen gemaakte 3de tempel nu komt, geen idee.
    De tempel instituut is inderdaad ver met de voorbereidingen in mensen, tempelonderdelen en de bouw.
    Maar is dit Gods wil? uiteindelijk zal er weer een tempel staan, maar zal die door mensen gebouwd zijn? De huidige toestand op de tempelberg is niet omdat God bij verassing is genomen of dat Hij er niets aan kon doen, Hij liet het toe! De vraag is voor mij niet of die er komt maar of een door mensen gemaakte tempel door God is gewild. Ik hoor trouwens vaak dat al het zg offeren toch niet meer nodig is. Maar is yeshua de vervulling van alle offers of is Hij alleen het verzoenoffer, het Lam voor ons geslacht? Volgens het Woord zijn oa de gebeden van de Heiligen de offers die als een lieflijke reuk de Tempel vervult. Mozes moest de tabernakel bouwen naar het Hemelse voorbeeld. De Tempel is er al, nu nog de ware aanbidding in Geest en Waarheid. Shalom

  2. Omdat we anders de profeet Ezechiel een valse profeet zouden moeten noemen, of nog erger onze God tot een leugenaar.

    Maar daar wordt toch echt gesproken over een tempel.

    En wat te denken van de profeet Zacharia.

Geef een reactie