Christelijke hulp bij Isra‘Els herstel

De oprichting van de Joodse Staat Isra‘El binnenin het hun beloofde Land is een feit. Maar voor nogal wat gelovigen is dat niet genoeg. Zij zien er namelijk de aftrap in van de vervulling van Bijbelse profetieën over het herstel van Isra‘El in godsdienstige zin en de komst van de Messias. Om dat te realiseren moeten volgens hen alle Joden terugkeren en dat vereist speciale voorbede. Daarover schreef Patricia Frame het boekje ‘Alija en voorbede’. Hoe is dat uitgewerkt?

Er bestaan diverse organisaties die Joden aanmoedigen en begeleiden voor de terugkeer naar het beloofde Land. Daaronder zijn ook diverse christelijke organisaties. Een daarvan is de in 1995 opgericht Stichting Ezra.

Zo’n werk gaat uit van de aanname dat het zionisme in de concrete en actuele zin door God gewild is. Dat gaat er ook vanuit dat de huidige Staat van Isra‘El van Godswege is. Deze aannames worden echter door de meeste christenen niet gedeeld en zelfs afgewezen.

Boekanalyse
Frame is fulltime operationeel directrice voor alle veldactiviteiten van Ezra Internationaal met een roeping voor de bediening ten behoeve van de alijah (Hebreeuws: de terugkeer van het Joodse volk). Zij heeft jarenlang (vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw) van dichtbij aan alijah meegewerkt.

Na een voorwoord beschrijft Frame het onderwerp alijah en voorbede in 11 hoofdstukken, waarbij de meeste aandacht uit gaat naar het feit dat alijah een werk van God is en niet van christenen afhangt. Vrijwel alle hoofdstukken eindigen met een lijst gebedspunten. Het boekje sluit af met een dankwoord. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV).

Instructie voor teams
Dit boek zou Bijbels onderricht over gebed en de vervulling van profetieën verbinden met Frames ervaring en passie voor het vervullen van Gods doelen. Ook worden aan de hand van Bijbelstudies over de Uittocht uit Egypte, de terugkeer uit de zogenoemde Babylonische ballingschap en profeten en andere Bijbelse personen sleutels en vereisten vastgesteld voor voorbede voor de alijah.

Volgens Frame bepaalt gebed Gods optreden. Hij zou Zich laten verbidden en dat ook van gelovigen verwachten. Ze werkt belemmeringen voor alijah uit en waarschuwt werkers voor tegenstand die tegen het werk zal komen of er is.

Evaluatie
Dit is een instructief boekje voor mensen betrokken bij de vervulling van de Bijbelse profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde Land. Dit boekje is gedrukt in kleine letters, dus heeft een hoge informatiedichtheid.

Frame gaat in dit boekje uit van een aantal opvallende uitgangspunten. Ze veronderstelt dat de lezers niet-Joden zijn, zoals zijzelf. Ook gaat ze uit van de afwijkende veronderstellingen over Isra‘Els ballingschappen en wordt ballingschap en diaspora (vrijwillige emigratie) gelijkgesteld. Verder veronderstelt ze dat er een Bijbelse basis is om Isra‘Els collectieve berouw en de komst van de Messias na hun alijah te verwachten.

Helaas ontbreekt een zoekregister. Dit boekje wordt aangeraden.


Frame, P., Alijah en voorbede. Voorbede voor de terugkeer van het Joodse volk. 2021, Ezra Nederland, Den Haag?, 71 pagina’s, € 7,50, ISBN: 9789082515428.

Wees de eerste die reageert op "Christelijke hulp bij Isra‘Els herstel"

Geef een reactie