Christelijke samenvatting Tenach

Velen vinden het Oude Testament (OT), of beter de Tenach, maar een verzameling moeilijke boeken. Ze kunnen er niet goed grip op krijgen. Hetty Lalleman probeert met haar boek ‘Quickscan van het Oude Testament’ zulke mensen tegemoet te komen. Het is bedoeld als een kort overzicht, een weergave van de hoofdlijnen ervan en wat het verband ervan is met het Nieuwe Testament (NT). Hoe deed ze dat?

De Tenach zou voor vele onbegrijpelijk en onoverzichtelijk zijn. Wat is de rode draad, de essentie en waar moet wat worden geplaatst? Nog belangrijker, hoe de Tenach toepassen op het eigen leven? Vooral voor traditionele christenen is dat een brandende vraag, want voor hen ligt het accent op het NT en wordt de Tenach als een verzameling Joodse, maar ook als oude, minder relevante Bijbelboeken gezien. Wat uitdagend is dat er zo vaak in het NT naar het OT wordt verwezen.

Boekanalyse
Hetty Lalleman (de vrouw van de meer bekende Nieuwe Testamenticus Pieter) gaf les over het OT. Ze is, samen met haar man, verbonden aan Spurgeon’s College (Londen) en Pastor in een dorp in Zuid-Engeland. Ze schreef al meerdere boeken.

Na de inleiding wordt de Tenach in 12 hoofdstukken besproken. De langste hoofdstukken gaan over de Uittocht (H5), de eerste koningentijd van Isra‘El (H7), de profeten (H9) en de link met het NT (H12). Elk hoofdstuk begint met een leesopdracht, heeft Weetjes (kenniszaken), Schakelmomenten (om zelf over na te denken) en gespreksvragen voor Bijbelkringen. Het boek sluit af met een dankwoord en een bronnenlijst. Gebruik is gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV 2016).

Dit boek zou meer inzicht geven in dit boeiende Bijbeldeel. Het gaat om de grote lijnen en ook om de verbinding het eigen geloofsleven. Er is voor gekozen om na de behandeling van thema’s uit de Choemasj (de vijf boeken van Mosjéh (Mozes)) aandacht te geven aan de geschiedenis van Isra‘El met zijn eerste koningenperiode en de profeten. Daarna is er aandacht voor de reactie (Psalmen) van gelovigen op wat God doet (H11).

Evaluatie
Dit boek biedt een vogelvlucht door de Tenach in min of meer chronologische volgorde, hoewel er niet gedetailleerd aandacht wordt gegeven aan de chronologie van de Bijbelse geschiedenis.

Jammer is wel dat duidelijk doorklinkt dat Lalleman zich richt op een bepaald christelijk publiek. Ze verwijst voortdurend naar de Here Jezus, zoals dat gebruikelijk is in een traditionele context. Zo bevestigt ze de christelijke uitleg van het scheppingsverhaal als een aankondiging van de komst van de Messias, hoewel dat dan met een traditioneel christelijke leesfilter ingelezen moet worden. Maar dat dit zo is, is niet evident.

Een QuickScan staat voor algehele aftasting van de profilering met aandacht voor de belangrijkste hoogtepunten en sleutelzaken. Dat is wat anders dan een vogelvlucht door de verhalen en dan nog met een traditionele stempel.

Helaas heeft dit boek geen zoekregister, maar wordt wel aangeraden.


Lalleman, H., Quickscan van het Oude Testament. 2022, Jongbloed – Ark Media, Heerenveen, 127 pagina’s, € 15,99, ISBN: 9789033803116.

Wees de eerste die reageert op "Christelijke samenvatting Tenach"

Geef een reactie