Christenen ontdekken Pesach

Een Pesach viering vorig jaar in Emmeloord. Beeld: Tesjoeva-gemeente

Wijn, matzes en een schotel met ingrediënten die elk hun deel van het verhaal vertellen. Het verhaal over de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes wordt met veel symboliek verteld. Vanavond zitten joodse families over de hele wereld aan tafel om het begin van Pesach te vieren. 

Ook in flink wat christelijke huizen en gemeenten staat dit jaar weer de gedekte sedertafel. Want christenen in Nederland hebben het Pesach ontdekt. Diverse – met name evangelische – kerken, Israël-georiënteerde organisaties en messiaanse gemeenten houden een sedermaaltijd.

“Je merkt binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bij een groeiende groep meer dan gewone belangstelling voor Israël. Mensen verdiepen zich in de sabbat en in feesten als Pesach”, zegt Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN.

Ik zie dat God de basis van ons geloof herstelt: zijn feesten en zijn kalender komen weer terug

Jennifer Guetta Peersman organiseerde vorig jaar een sedermaaltijd met honderden christenen.

Jennifer Guetta Peersman organiseerde vorig jaar een sedermaaltijd met honderden christenen.

Volle sporthal
Wie zich verdiept in hoe Jezus Pesach vierde, komt snel tot de ontdekking dat Jezus het avondmaal niet instelde met witbrood, maar met matzes en dat dit gebeurde tijdens de joodse sederavond aan het begin van Pesach. Op conferentiecentrum De Betteld komen aanstaande zaterdag daarom honderden mensen bijeen voor een studie over Pesach met daaropvolgend een gezamenlijke sedermaaltijd. Met Pesach 2015 zaten vierhonderd christenen uit diverse kerken aan lange gedekte tafels in een sporthal in Harmelen. Het initiatief daartoe kwam van de messiasbelijdende bijbels archeologe Jennifer Guetta Peersmann. Zij ziet Pesach als het grote overwinningsfeest, juist ook voor christenen. “Pesach is het feest van de Messias. Doe dit ter nagedachtenis aan Mij, zei Yeshua (Jezus, red.). Alles van Pesach betrekt Hij op zichzelf. De eerste christenen vierden het ook. Ik zie dat God de basis van ons geloof herstelt: zijn feesten en zijn kalender komen weer terug.”

De Israëlieten moesten destijds bij de bevrijding uit Egypte een lam slachten en het bloed op de deurpost strijken. De Engel des doods die de eerstgeborene van alle Egyptenaren doodde, ging zo de Hebreeuwse huizen voorbij. Christenen die nu Pesach vieren, trekken de lijn door van de bevrijding uit de slavernij naar de bevrijding uit de dood. De parallellen zijn vrij duidelijk. In Egypte nam het lammetje het oordeel weg, het Nieuwe Testament beschrijft hoe Jezus als het Lam van God redding brengt. Jezus betrok de matze en de wijn van Pesach op zichzelf: het was zijn lichaam en bloed.

Vasthouden aan een rustdag in de week is belangrijker dan de discussie welke dag dat precies moet zijn

Verborgen agenda
Hans Maat van het Evangelisch Werkverband vindt de symboliek van Pesach mooi, maar is ook voorzichtig. “Ik vind het een zinvolle ervaring en daar blijft het voor mij bij. Vertel het, zet het in de catechese. Er is een inhaalslag nodig op dit gebied, maar gebruik het niet als verborgen agenda om Pasen en de zondag als rustdag af te schaffen. De Kerk heeft nu andere prioriteiten dan een interne discussie daarover. Vasthouden aan een rustdag in de week is belangrijker dan de discussie welke dag dat precies moet zijn. Die discussie komt bijna tweeduizend jaar te laat.”

Bijbels archeologe Jennifer Guetta-Peersmann viert heel bewust Pesach met christenen. “Ik las een joodse uitleg over het breken van de matze. Dat dit symboliseert dat de machten van de Egyptische afgoden door God gebroken werden voor Israël. Yeshua betrok dit op zichzelf. Hij is zelf verbroken voor ons en heeft als Messias ook voor ons die machten verbroken. In het Oude Testament is Pesach alleen voor de besnedenen, die in het verbond van God zijn opgenomen. Maar christenen zijn nu door Yeshua in het nieuwe verbond ingelijfd. Hun hart is besneden, zoals Paulus zegt. Daarom mogen zij het ook vieren.”

4 Reactiesop"Christenen ontdekken Pesach"

 1. Zeker ook interessant om te lezen over wat de kerk en Messiaanse gemeenten soms nog doen met het gedenken van Jezus lijden en sterven is de studie op http://www.avondmaal.com.

  Graag reacties op fouten, anders zeker delen.

 2. Eduard Verhaagen | 25/04/2016 om 17:04 | Beantwoorden

  Beste Brian, de ruimte is hier te beperkt om dit onderwerp uitvoerig behandelen. Toch wil ik je een paar gedeelten uit de Schrift meegeven ter overdenking. Het is niet mijn bedoeling je uit je geloofszekerheid te brengen, alleen om je te helpen met meer begrip te denken over je brs en zrs die op grond van dezelfde Schrift waarin we onze Heer en Verlosser Jezus Christus vinden, leifhebben en eren, er anders over denken: In het Evangelie volgens Johannes lezen we dat de Opgestane verheerlijkte Heer als Hoofd van de nieuwe schepping tot 2 keer toe op de 1e dag van de week aan zijn discipelen verschijnt en hen onderwijst (wat altijd op de Sabbat in de synagoge plaatsvond). Waarom op de 1e dag en niet op de Sabbat? In Rom.14 onderwijst Paulus aan de gelovigen uit de Joden en aan die uit de heidenen te Rome dat de één de ene dag boven de andere wordt gesteld, maar de andere gelovige stelt ze alle gelijk. Dit laatste had hij dus moeten weerleggen indien hij leerde dat de gelovigen uit de heidenen de Sabbat zouden moeten houden! In Galaten 2:11-14 gaat hij de confrontatie met Petrus aan, die naar heidens en niet naar Joods gebruik leefde te Antiochië. Dit deed hij niet om het feit dat hij naar heidens gebruik en dus niet volgens de Tora leefde, maar omdat hij op het moment dat er sommigen uit de kring van Jacobus uit Jeruzalem te Antiochië komen en hij dan opeens zich van de gelovigen uit de heidenen terug trekt uit vrees voor de besnedenen en noemt dit huichelarij. Petrus leefde niet naar Joods gebruik omdat de Here hem dit door de Heilige Geest had onderwezen vanaf Hand. 10. Ook Paulus spreekt over de spijswetten op een manier waarvan de rechtschapen gelovige Jood een afkeer zou hebben bv in 1 Kor.8 en 10:23-33. In 1 Tim.1:8,9 is ook een lastige voor hen die geloven dat we volgens de Wet/Tora behoren te leven. Vaak wordt Hand.21 aangehaald om te ‘bewijzen’ dat Paulus dus ook naar de Tora leefde, echter is dit een te snelle en te gemakkelijke aanname van wat daar staat. Het is niet eenvoudig maar laten we elkaar liefhebben en respecteren en niet elkaar ‘de Wet voorschrijven’ om maar een Nederlands gezegde te gebruiken. We dienen dezelfde Heer zoals Paulus in Rom.14 schrijft en ik geloof dat hij daar in dit spanningsveld de norm aangeeft hoe we met elkaar behoren om te gaan. God Rijke zegen in de verdere bestudering van Zijn heerlijk Woord! Eduard

  • Beste Eduard, met alle respect mbt je uitleg, maar Shaul (Paulus) is een Jood. Ook nog de 13e apostel. En 1 ding is zeker! Alles wat Paulus deed, was conform Thora. En wij als gelovigen uit de volkeren zijn mede-erfgenaam geworden. We moeten eens ophouden met te denken dat de bijbel door ons anders bekeken moet worden. Jesjoea is Heer van de Sjabbat. En natuurlijk mogen we iedere dag samenkomen, maar er staat nergens maar dan ook nergens in de bijbel dat de 1e dag van de week Gods geheiligde dag is. En er zijn teksten te over die aangeven dat Paulus Sjabbat vierde. Alleen al in handelingen wordt 65x genoemd dat men op Sjabbat naar de synagoge ging. Wie? De 1e gemeente bestaande uit Joden en niet Joden.Zo kan ik nog wel uren doorgaan over dit soort profetische zaken. Jesjoea heeft de straf gedragen, zodat er geen dierenoffers meer hoeven plaats te vinden, maar Jesjoea heeft niets afgeschaft. En zeker Zijn geheiligde dag en Feesten niet, omdat dit allemaal heenwijst naar zijn spoedige wederkomst. Juist die 7e dag wijst naar het 7e millennium, wanneer Jesjoea als Koning op de troon van David zal zitten. Hoe komen we erbij dat dit allemaal afgeschaft is. Dat afschaffen is gebeurt door een mens, die tijden en wetten veranderd heeft. (keizer Constantijn) komt ons dit bekend voor? Iemand die tijden en wetten veranderd? En helaas hobbelt de kerk met zijn valse leer achter dit soort wettelozen aan. Het wordt tijd dat het Christendom zich bekeerd van zijn wetteloosheid. Ik wens je veel studieplezier nog broeder, en veel zegen en Sjalom. Gr Hessel

 3. Ik wil hier graag op reageren.

  Christus Jezus is het hoofd van de gemeente,
  en God dienen we meer te gehoorzamen dan mensen.

  Al de schrift is door God ingegeven (zoals Paulus schreef).
  Als net gedoopte gelovige vroeg ik mij af welke geboden/ voorschriften wel of niet golden voor gelovigen uit de volken. Paulus haalt al de ´10 woorden/geboden´ aan in zijn brieven. Daarnaast 4 uit hand. 15.
  En toen?

  Lezen, lezen, bidden, bespreken tijdens de studies (ook op de Sabbat-dag; als de 10 woorden bindend zijn, dan dus ook de sabbat ipv zondag)

  Dat er soms wat moeilijkheden zitten in de praktische uitwerking van voorschriften ipv God Zijn onderwijzing (Tora) moet ik beamen. Dit is voor mij ook dagelijks strijd.
  Doch Zijn Tora is zeker niet afgeschaft.

  Geldend zijn niet enkel de 10 woorden op steen, maar ook niet slechts 4 (handelingen 15) of 7 (zogenaamde Noachiedische wetten).

  Geen bestialiteit, een omheining/ balustrade op je dak (lees balkon), opstaan voor ouderen, gevonden voorwerpen bewaren en teruggeven, geen tatoeages, geen geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie, geen schimmen raadplegen, geen tovenarij. Deze voorschriften worden OOK allemaal genoemd om na te leven in de eerste 5 boeken, ook wel de Tora.

  Welke pastoor/dominee/voorganger/etc. zou hierop durven zeggen dat deze voorschriften cq verboden zijn afgeschaft en daarmee niet geldig zouden zijn voor ons als gelovigen in een Tora-getrouwe Messias, die GEEN ZONDE (Tora-overtreding) beging, laat staan voor gelovigen onder de Joden?

  Alle eer aan God en het Lam wat zit op de Troon.

  Dank aan God, de Vader voor Zijn ´Vaderlijke´ onderwijzing voor Zijn kinderen, en leiding door de heilige geest, in Christus Jezus.

  Vrede zij met u allen,

Geef een reactie