Pesach vieren zonder joden, kan dat?

Rabbijn Shmuel Katzman van de orthodox-joodse gemeente in Den Haag. Beeld: Joods Leer Insituut

Pesach staat voor veel mensen bekend als joods feest. Joden herdenken immers hún uittocht uit Egypte. Het moet voor joden dan ook een vreemde gewaarwording zijn dat steeds meer christenen ineens Pesach vieren.

Rabbijn Shmuel Katzman van de Nederlandse Israëlietische Gemeente ’s Gravenhage is bekend met de toenemende interesse voor het jodendom onder christenen. “Niet-joden mogen best matzes eten, maar het is niet de bedoeling van G-d geweest dat de hele mensheid de 613 geboden (uit de boeken van Mozes, red.) gaat houden die aan Israël zijn gegeven. Die gelden voor Joden, voor de andere volken gelden de zeven Noachidische geboden. Op die manier kunnen zij G-d dienen.” De Noachidische geboden zijn de zeven geboden die volgens de joodse leer gelden voor alle mensen, zoals het verbod op afgodendienst, godslastering, moord, diefstal en bloedschande.

De Joden zijn uit Egypte bevrijd, niet de christenen

De joodse messiasbelijdende vereniging Hadderech organiseert elk jaar een tweedaags paaskamp met sedermaaltijd. Bestuurslid Joop Akker begrijpt de bezwaren van de orthodoxe rabbijn Katzman wel. “Zonder Joden is het ook lastig om Pesach op een goede manier in te vullen. Je moet het Egypte-verhaal dan in de ‘zij-vorm’ doen en niet in de ‘wij-vorm’, om verwarring onder christenen te voorkomen. De Joden zijn namelijk uit Egypte bevrijd, niet de christenen.”

Bij de viering van Hadderech zijn ook altijd niet-Joden aanwezig. Akker: “Als je in de Messias Jezus gelooft, zul je in de oudtestamentische bevrijding uit Egypte een nieuwtestamentische tegenhanger zien: de bevrijding uit zonde en dood. Jezus heeft een nieuwe betekenis gegeven aan het brood en de wijn. Dan komen de volken ook in beeld.”

Vervangingstheologie
De toenemende interesse voor joodse feesten wordt ook wel toegeschreven aan het besef dat de kerk in de afgelopen tweeduizend jaar het Joodse volk ernstig heeft vervolgd. Daarnaast groeit, mede door de oprichting van de staat Israël in 1948, het besef dat Gods plan met Israël niet voorbij is, zoals de christelijke ‘vervangingstheologie’ eeuwenlang deed – en in sommige kringen nog steeds – doet geloven. Rabbijn Katzman vindt die motivatie voor interesse in het jodendom nobel, maar vraagt zich af of christenen er goed aan doen vervolgens de joodse feesten te vieren. “Ben je dan niet bezig met het verzinnen van een andere vervangingstheologie? Je zou je beter kunnen verdiepen in wat de Torah echt zegt. En dat is dat de Noachidische code geldt voor christenen. Daar hoort Pesach niet bij.”

Akker van de Messiasbelijdende vereniging Hadderech ziet geen nieuwe vervangingstheologie ontstaan, maar spreekt liever van de additietheologie – letterlijk: toevoeging. Die theologie benadrukt dat de volken bij Israël mogen horen; de gelovige heidenen worden toegevoegd in God plan. “Dat zie je al in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in psalm 117 waar de volken God loven om wat Hij aan Israël heeft gedaan. Vergelijk het met een voetbalwedstrijd waar de hele wereld de Nederlandse bondscoach prijst omdat Nederland van Duitsland heeft gewonnen.”

5 Reactiesop"Pesach vieren zonder joden, kan dat?"

 1. Er zijn ook orthodoxe rabbijnen die ruimte laten voor niet-Joden om wel alle 613 geboden te doen. Luister maar eens naar deze uitleg: https://www.torahanytime.com/#/lectures?v=49963

 2. Nou nou ineens? Dat staat geprofeteerd in sefanja…Ik zal bijeen brengen wie op uw feesten moesten ontbreken..Hand.3 .21 geeft ” het herstel van alle dingen” voor de komst van de Messiah! In de tenach zijn er veel specifieke profetieën over dit herstel tussen de twee huizen..ezechiel 37 .15-22 is een heel duidelijke..op menselijke wijze….in de hand van Ezechiel worden de twee huizen tot een….dan de tijd van de vragen,zoals de Rabbijn ze hier steld…..dan neemt God het over….tja,hoe zien alle betrokkenen dit…of komt er opnieuw een waas over de tekst die zo actueel is..Die waas en het deksel, jes 25.7 worden weggenomen…langzaam….

 3. Valt me op dat veel christenen de Joodse feesten bijvoorbeeld Poerim en chanoeka, verwarren met de 7 Bijbelse feesten op gezette tijden die ook voor christenen zijn.
  De zogenaamde christelijke feesten zoals bijvoorbeeld kerst zijn niet Bijbels, hebben totaal niets te maken met het ware christelijke geloof

 4. Als Tora-Yeshua gemeente volgen we het voorbeeld van de Handelingengemeente en daarmee uiteraard Yeshua en de apostelen.
  http://tora-yeshua.nl/2016/04/pesachviering-tora-yeshuagemeente-amersfoort/
  Er zijn de nodige misstappen in de herontdekking van Pesach, zie het artikel op onze site.
  Een zo’n misstap zie je bij rabbijnen als Katz: Yeshua als valse Mashiach afwijzen, tragisch genoeg. Maar met behoud van 613 mitzvoth, dat dan weer wel.
  Voor ons allemaal geldt: terug naar de basis van Tora en Yeshua.
  Chaq Pesach sameach,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

 5. Jesjoea is de eersteling die is opgestaan uit de doden, Israel is een eersteling van de volken. Een eersteling impliceert dat er meer volgen.. Er is maar één God met één volk en één verbond, één edele olijf met oorspronkelijke en wilde takken. Dus Pesach voor de ene groep en noachitische wetten voor de andere groep.. dat zie ik niet als de goede interpretatie van de Schriften. Daarnaast behoren de Joden tot het huis van Juda. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob heeft nog een huis dat hertelt wordt in het laatst der dagen: Het huis van Israel- de 10 stammen in de verstrooiing. Laat een ieder maar eens bedenken of er verband is tussen de toename van het aantal Christenen die Pesach willen vieren en het profetisch voorzegde herstel van het huis van Juda en het huis van Israel

Geef een reactie