Dagboek over Gods omgang met Zijn volk

Er bestaan allerlei meningen over Gods omgang met Zijn volk. Traditioneel wordt door christenen gewezen op Isra‘Els negativisme, maar wat staat in de Bijbel over Gods omgang? Marien Kollenstaart heeft in het kader van het 75-jarige bestaan van de Staat Israël een aantal vragen daarover in een dagboek samengebracht. Hoe deed hij dat?

Meningen over Isra‘El onder christenen gaan van sterke sympathie tot grote moeite met dat volk. De meeste mijden het onderwerp echter. Isra‘El wekt tegenwoordig helaas ook emoties op in verband met de politiek van de Staat Israël. Er blijkt een gebrek aan Bijbelse visie op Isra‘El.

Boekanalyse
Kollenstaart is PKN-predikant in een multiculturele gemeente en werkzaam bij de Near East Ministry (NEM) in Voorthuizen (managementteamlid en teamleider Onderwijs en Innovatie).

In verband met het jubileum van de Joodse Staat komt hij in dit boek, na een inleiding, met 75 apolitieke meditaties over Gods unieke relatie met Isra‘El bij Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Het boek sluit af met een Epiloog. Dit is zijn derde dagboek in een serie over Gods vragen.

Nadruk in dit boek ligt op het bijzondere van volk en Land Isra‘El. Hij zou scherpe, ontroerende en verrassende vragen uit de Bijbel behandelen. Hij kijkt ook naar Gods relatie met de Arabieren en de overige volken.

Belangrijke thema’s, zoals Isra‘Els uitverkiezing, verschil met de volken en Gods plan met Isra‘El voor nu en de toekomst, zouden aan bod komen. Elke meditatie heeft een vaste opbouw: een titel, een Bijbeltekst met leesopdracht, een meditatie met toepassing, twee bezinningsvragen met ruimte voor het opschrijven van de eigen antwoorden en een afsluitend gebed. De vragen zijn bedoeld om op een nieuwe manier te laten zien Wie God is en Wie Hij voor ons wil zijn.

Autoreis
Kollenstaart stelt zijn betoog voor als een (vakantie)reis in een auto. Achter het stuur zit God, naast Hem Isra‘El en op de achterbank de christenheid. Alleen God zou weten waarheen de reis gaat, wat de weg is en wanneer ze op de eindbestemming aankomen. De lezer luistert mee naar de gesprekken tijdens de rit tussen God en Isra‘El.

Evaluatie
Dit is een populair geschreven dagboek, met gevoel voor taal, over facetten van Gods omgang met Zijn volk (in Isra‘El en de volken) geschreven vanuit niet-Joodse perspectief voor een dito lezerspubliek. De lezer wordt geconfronteerd met Isra‘El, maar toch wordt vastgehouden aan de traditionele tweedeling synagoge en kerk.

Zelden wordt de gebruikte Bijbelvertaling vermeld en in dit boek staan ernstige fouten. Zo zou Hagars zoon aartsvader van de Arabieren zijn. Daarentegen slaat Kollenstaart ook geregeld de spijker op zijn kop. Zo stelt hij dat het Isra‘Els schuld is dat ze in de galoet (verstrooiing) zijn en dat God dus wel straft, maar dat veel gelovigen desondanks praktisch atheïsten zijn (belijden geloof, maar in de levenspraktijk negeren ze Hem).

Dit boek wordt aangeraden.


Kollenstaart, M., 75 Vragen van God aan Zijn volk. 2023, Vuurbaak, Amersfoort, 160 pagina’s, € 17,50, ISBN: 9789055606177.

Wees de eerste die reageert op "Dagboek over Gods omgang met Zijn volk"

Geef een reactie