Dagelijks Joods-christelijk onderwijs

Bekend zou moeten zijn dat christelijk geloof uit het Jodendom voortkwam. Maar toch weert de christenheid het Jodendom. De Messiaanse voorganger Jonathan Cahn probeert met zijn dagboek ‘Boek van geheimenissen’ de band met het Jodendom te herstellen. Hoe doet hij dat?

De hoofdpersoon in het fictieve verhaal van dit boek wordt tijdens zijn verblijf in Israël door iemand aangesproken die hem voorstelt om gratis aan een Bijbelschool deel te nemen. Je zo maar vastleggen om er meteen een jaar te blijven is wat vreemd. Ook is het onvoorstelbaar dat dit gratis zou zijn. Toch gaat hij op de uitnodiging in en schrijft al zijn lessen op die hij dagelijks opdeed in een boek. Het resultaat zou dan dit dagboek zijn.

Boekanalyse
Jonathan Cahn noemt zich rabbi, maar is een Messiaans-christen en voorganger in de Verenigde Staten van Amerika. Hij groeide op in een Joods gezin en leerde op zijn 20ste de Here Jezus kennen. Hij heeft inmiddels diverse boeken geschreven.

Cahn wil met dit boek een brug slaan tussen Jodendom en christendom. Het heeft een ‘Begin’ en ‘Einde’ waartussen hij elke dag van het jaar geheimenissen ontrafeld. Bijvoorbeeld over de Hebreeuwse taal en het rabbinale Jodendom.

Op sommige geheimenissen wordt meerdere malen teruggekomen om het verder uit te diepen. Vooral op het Israëlitische huwelijk als type voor de relatie tussen God en de gelovige en op de Tabernakelonderdelen.

Het boek is een soort inspiratieschatkamer voor elke dag van een jaar. Het leert nieuwe dingen over God en Zijn Woord vanuit een heel andere invalshoek.

Elke dag heeft een vaste opbouw: 1. Een titel; 2. Een gesprek van de Bijbelleraar met zijn leerling(en); 3. Bijbelteksten; 4. Een samenvattende Engelstalige spreuk (waarover meer informatie beschikbaar is op Cahns website).

Gebruik is gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV), tenzij anders is aangegeven. Het boek sluit af met een verwijzing naar de website en andere internetbronnen van Cahn voor verdere studie en meer informatie.

Evaluatie
Dit is een bijzonder en fascinerend boek dat allerlei heel interessante en inspirerende onderwerpen naar voren brengt op bijzondere locaties. Zowel in de Bijbelschool, die uit allerlei verschillende speciale studieruimtes blijkt te bestaan, als in de woestijn waarin de school ligt. Het boek is afgedrukt in kleine letters, waardoor het een hoge informatiedichtheid heeft per pagina (dag van het jaar).

Het onderwijs van Cahn is toch nog behoorlijk ‘christelijk’. De westers christelijke traditie is de basis. Zijn lessen zijn dus Christocentrisch, Trinitair, hemelcentrisch (de hemel zou het thuis worden van de gelovige) en individualistisch. Wel is Cahn religieus zionistisch (De Staat Israël zou van Godswege zijn) en rabbinaal georiënteerd.

Hier en daar blijkt dat Cahn een Evangeliekale (oppervlakkige) Theologie volgt. Zo vergelijkt hij de kruisdood met zowel het Pésachoffer (Pasen) als dat van Jom Kipoer (de Verzoendag). Niet allebei kan waar zijn. De kruisdood was in elk geval geen Tempeloffer. Dit boek wordt aangeraden.


Cahn, J., Boek van geheimenissen. Dagboek. Derde druk. 2022, Gideon boeken, Hoornaar, 380 pagina’s, € 24,95, ISBN: 9789059991439.

Wees de eerste die reageert op "Dagelijks Joods-christelijk onderwijs"

Geef een reactie