Engelen onderzocht

Sommigen zaken genoemd in de Bijbel worden nogal eens sprookjesachtig opgevat. Dat gebeurt bijvoorbeeld met engelen. Emeritus predikant Wim Markus bespreekt wat wel en niet waar is over engelen in zijn boek ‘Engelen overal’. Hij gaat ook in op hun thuis, de hemel, de eindtijd en het hiernamaals. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Markus is emeritus-predikant PKN en schreef al diverse boeken. Het viel hem op dat er toch nog veel vragen over engelen bestaan. Daarom schreef hij dit boek waarin hij op de veelvuldige Bijbelverwijzingen naar engelen ingaat. Volgens hem komen die vragen vooral door het tegenwoordige gesloten wereldbeeld, waarin geen plaats meer is voor het bovennatuurlijke. Engelen zouden dus gewoon niet kunnen bestaan.

Na een voorwoord beschrijft hij dit onderwerp in acht hoofdstukken. Gebruik is gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21). Markus beschrijft wat hij hun buitendienst (voor de mensen) en binnendienst (voor God) noemt en veel getuigenissen van ontmoetingen met engelen.

Het boek sluit af met een studiegids in twee delen: een Bijbels overzicht over engelen en vragen per hoofdstuk. Dit zou een helder boek zijn dat antwoorden zoekt op moeilijke vragen. Een korte literatuurlijst voor verder lezen is opgenomen. Dit boek is een heruitgave van de eerste editie van 2003, maar uitgebreid en gewijzigd.

Nadere beschouwing nodig
Door astronomie en de ruimtevaart is bekend geworden dat de hemel zich niet boven de lucht bevindt, zoals vroeger werd gedacht. Sterker, de hemel bevindt zich niet in de fysieke wereld. Maar door het optreden van engelen in de fysieke wereld wordt het nodig om de hemel concreter te maken.

Over engelen kunnen allerlei vragen worden gesteld, maar bovenal is duidelijk dat ze bijdragen aan Gods grootheid. Markus vindt het wel jammer dat gekozen is om hen met een verbastering van het Griekse angelos te benoemen. Het had beter geweest ze ‘boodschappers’, zoals in de Tenach (Oude Testament), te noemen. Dat wijst veel directer op hun verband met God.

Sommigen stellen dat engelen afleiden van God en genegeerd moeten worden. Probleem is dat Hij hen zendt en functies geeft. Om Hem te begrijpen moeten engelen dus ook begrepen worden. Fantasieën over hen moeten daarom worden gecorrigeerd.

Evaluatie
Dit is een interessant en corrigerend boek, dat naast de Bijbel ook persoonlijke getuigenissen als bron gebruikt. Het is jammer dat Markus enkele zaken noemt die nogal omstreden zijn, zoals zijn geloof in de evolutietheorie en dat de hemel multi-dimensionaliteit aantoont.

Ook noemt hij stellig zaken die overduidelijk in strijd zijn met wat in de Bijbel over engelen staat. Zo zou er volgens Markus geen engelenhiërarchie bestaan, zouden ze niet weten wat zonde is en wat het volbrachte werk van de Here Jezus inhoudt.

Heel raak is zijn vaststelling dat het niet logisch is de engel van de Heer, herhaaldelijk genoemd in de Tenach, in verband te brengen met de Here Jezus. Niemand kende Hem toen immers.

Dit boek wordt aangeraden.


Markus, W., Engelen overal. 2023, KokBoekencentrum, Utrecht, 127 pagina’s, € 16,99, ISBN: 9789043540117.

Wees de eerste die reageert op "Engelen onderzocht"

Geef een reactie